Free :
  • या सर्व टेस्ट मिळवा अगदी फ्री आपल्या अँप मध्ये ... Free PDF, Free Test, Free Classes

Police Bharti Question Paper 386

1. नॅशनल केमिकल लॅबरोटरी ही संस्था खालीलपैकी कोठे आहे? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

2. प्रकाशने बँकेत रागाने चेक फाडला – या वाक्यातील ….. हा शब्द बदलल्यास क्रियापदाच्या रुपात बदल होतो [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

3. समूहदर्शक शब्द निवडा : लमाणाचा…. [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

4. दोन सारख्या किमतीच्या वस्तू अनुक्रमे 20% आणि 30% नफा घेऊन विकल्या असता दुकानदाराला एकूण 90 रू नफा होतो. जर यातील एक वस्तू 23 नफा घेऊन आणि दुसरी 10% नफा घेऊन विकली असती तर त्याला एकूण किती नफा झाला असता? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

5. ….. व्या घटनादुरुस्तीनुसार पक्षांतर बंदी हा कायदा करण्यात आला [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

6. शिक्षक आणि विद्यार्थ्याचे हे नाते रोहनला मान्य नव्हते – या वाक्यात किती नामे आहे? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

7. केवल वाक्य ओळखा [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

8. मानवी हृदयात अलिंदांची संख्या किती असते? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

9. 45m/s या वेगाने जाणारी 300 m लांबीची रेल्वे एक बोगदा जितक्या वेळात पार करते तितक्याच वेळात 50m/s वेगाने जाणारी 400m लांबीची रेल्वे तो बोगदा पार करते. तर बोगद्याची लांबी किती असेल? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

10. एखाद्या महिन्याची 10 तारीख रविवारच्या आधी एक दिवस आली तर त्याच महिन्याच्या 1 तारखेला कोणता वार असेल? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

11. लाला लजपतराय यांचा खालीलपैकी कोणत्या घटनेमध्ये मृत्यू झाला? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

12. एका अपूर्णांकाचा अंश निमपट करून दुप्पट केला आणि छेद पावपट करून दुप्पट केला तर 3/4 हा अपूर्णांक मिळतो तर मूळ अपूर्णांक कोणता असेल? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

13. CD TU EF RS GH PQ ? ? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

14. 6:18::10:? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

15. एका घनाकृती ठोकळ्याची बाजू 6cm आहे. त्याची उंची तशीच ठेवून रुंदी 2/3 पट आणि लांबी 1/2 पट केली तर त्याचे घनफळ किती ने कमी होईल? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

Question 1 of 15


टेस्ट देत असताना 1) लोगो मुळे पर्याय न दिसणे 2) बरोबर उत्तरे चूक उत्तरे न दिसणे 3)कोणताही प्रश्न न दिसणे यासारखे प्रोब्लेम तुम्हाला येत असेल तर खालील बटनवर क्लिक करून तुमचा प्रोब्लेम सोडवा.


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!