Free :
  • या सर्व टेस्ट मिळवा अगदी फ्री आपल्या अँप मध्ये ... Free PDF, Free Test, Free Classes

Police Bharti Question Paper 388

1. 1800 रू किमतीचे एक प्रेशर कुकर 30% किंमत वाढवून 20% सूट देऊन विकण्याऐवजी 20% किंमत वाढवून 20% सूट देऊन विकण्यात आले. तर या चुकीमुळे दुकानदाराला ठरलेल्या व्यवहारापेक्षा किती रू कमी मिळाले? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

2. (5 x 36 x 5³ x 6² ) ÷ 900 = ? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

3. ग्राम विकास समितीचा पदसिद्ध अध्यक्ष कोण असतो ? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

4. सोन्याच्या भावात पुढील प्रत्येक दशकात अनुक्रमे 18% 20% आणि 30% वाढ होण्याचा अंदाज आहे. जर आज 10000 रू किमतीचे 24 कॅरट सोने घेतले असेल तर शेवटच्या दशकात त्याची किंमत किती असेल? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

5. संधीचा विचार करून वेगळा पर्याय ओळखा [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

6. 12 सेमी लांबीच्या तारीचे 4 समान भाग करून त्यापासून एक चौकोन तयार केल्यास त्याची परिमिती किती असेल? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

7. उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची नियुक्ती खालीलपैकी कोण करते? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

8. आकाश प्रवीण पेक्षा उंच आहे व प्रकाश ची उंची आकाश पेक्षा कमी आहे यावरून प्रकाश प्रवीण पेक्षा उंच आहे हे अनुमान…………… [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

9. धाऱ्याला बोळा व दरवाजा मोकळा या म्हणीचा अर्थ काय? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

10. ??979?9?97?797?7 [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

11. अजयच्या सासूची सून अजयच्या मुलांची कोण लागेल? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

12. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे हे …. या सभागृहाचे सदस्य आहे [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

13. दिलेली विभक्ती ज्या नामाची आहे ते नाम ओळखा.
तृतीया [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

14. स्मशानातील सोनं – ही कादंबरी खालीलपैकी कोणी लिहिलेली आहे? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

15. खाली दिलेल्या वाक्यातून सार्वनामिक विशेषण असलेल्या वाक्याचा पर्याय निवडा. [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

Question 1 of 15


टेस्ट देत असताना 1) लोगो मुळे पर्याय न दिसणे 2) बरोबर उत्तरे चूक उत्तरे न दिसणे 3)कोणताही प्रश्न न दिसणे यासारखे प्रोब्लेम तुम्हाला येत असेल तर खालील बटनवर क्लिक करून तुमचा प्रोब्लेम सोडवा.


1 thought on “Police Bharti Question Paper 388”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!