Free :
  • या सर्व टेस्ट मिळवा अगदी फ्री आपल्या अँप मध्ये ... Free PDF, Free Test, Free Classes

Police Bharti Question Paper 390

1. राजा राममोहन रॉय यांना ‘ राजा ‘ हा किताब …… यांनी/याने दिला होता [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

2. 80 लिटर मिश्रणात दूध आणि पाण्याचे प्रमाण 9:7 आहे. या मिश्रणात दूध आणि पाणी प्रत्येकी 5 लिटर टाकून अर्धे मिश्रण ओतून घेतले तर उरलेल्या मिश्रणात दूध किती लिटर उरेल? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

3. पुढील शब्दाचा प्रकार ओळखा : शेतकरी [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

4. जर 9 A A 36 या चार संख्या प्रमाणात असतील तर A+1 = ? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

5. खालील आकृतीत त्रिकोणांची संख्या किती?
Free Police Bharti Online Test Exam 390 [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

6. वास्को द गामा चे भारतात स्वागत करणारा राजा खालीलपैकी कोण होता? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

7. आकाशला 6 पैकी चार विषयात सरासरी 37 गुण मिळाले. उरलेल्या गणित आणि विज्ञान मध्ये त्याने अनुक्रमे 40 आणि 34 गुण घेतले. जर आता 6 विषयांच्या गुणांची सरासरी काढल्यास ही सरासरी पहिल्या 4 विषयांच्या सरासरी …….. असेल [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

8. धावण्याच्या स्पर्धेत रमेश दुसरा आला – या वाक्यातील दुसरा हा शब्द ….. आहे [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

9. एका रांगेत काही विद्यार्थी बसले आहे. शुभम शेवटून 7 व्या क्रमांकावर बसला आहे शुभमच्या पुढे 19 विद्यार्थी बसले आहे तर रांगेत एकूण किती विद्यार्थी बसले आहेत? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

10. निती आयोगाची कोणत्या वर्षी स्थापना करण्यात आली आहे? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

11. सेवन फॉल्स ‘ असा उल्लेख खालीलपैकी कोणत्या भौगोलिक घटकाचा केला जातो? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

12. देशासाठी आपल्या प्राणाची आहुती देणारा – ? योग्य शब्द निवडा [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

13. शुद्ध शब्द निवडा [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

14. 1 3 8 26 106 ? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

15. एका व्यवसायात अमोलने चंद्रकांतपेक्षा 25% रक्कम कमी गुंतवली. सोमनाथने चंद्रकांतपेक्षा 25% रक्कम अधिक गुंतवली तर वर्षाअंती होणाऱ्या नफ्यात अमोल आणि सोमनाथ यांच्या नफ्याचे प्रमाण काय असेल? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

Question 1 of 15


टेस्ट देत असताना 1) लोगो मुळे पर्याय न दिसणे 2) बरोबर उत्तरे चूक उत्तरे न दिसणे 3)कोणताही प्रश्न न दिसणे यासारखे प्रोब्लेम तुम्हाला येत असेल तर खालील बटनवर क्लिक करून तुमचा प्रोब्लेम सोडवा.


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!