Free :
  • या सर्व टेस्ट मिळवा अगदी फ्री आपल्या अँप मध्ये ... Free PDF, Free Test, Free Classes

Police Bharti Question Paper 396

1. जितू आणि विशालने अनुक्रमे 10000 रू आणि 40000 रू देऊन एक कुरण गुरे चारण्यासाठी घेतले. जर जितूने त्यात 12 गुरे 3 महिने चारले तर विशालने आपले 18 गुरे किती महिने किती महिने चारावे? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

2. महाराष्ट्राचे मँचेस्टर अशी ओळख खालीलपैकी कोणत्या शहराची आहे? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

3. खालीलपैकी कोणता रंग प्राथमिक रंग नाही? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

4. भक्ती या शब्दाशी संबंधित असणारा शुद्ध शब्द ओळखा [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

5. कर्मवीर भाऊराव पाटील यांनी रयत शिक्षण संस्थेची स्थापना …. येथे केली होती [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

6. अक्षरशत्रू या आलंकारिक शब्दाचा काय अर्थ होतो? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

7. बंगालच्या फाळणीविरूद्ध …. हा दिवस शोकदिन म्हणून पाळण्यात आला [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

8. एका शीतपेयावर 2.5% कुलिंग चार्जेस घेतले जातात पण 100 पेक्षा अधिक शीतपेय विकत घेतले तर हे चार्जेस 2% इतकेच लागतात. जर 40 शीतपेय घेतले असता एकूण बिल 3280 रू होत असेल तर 110 शीतपेय विकत घेतल्यास बिल किती होईल? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

9. काही समान अंतर दोन बस वेगवेगळ्या वेगाने पार करतात. जर त्यांच्या वेगाचे गुणोत्तर 3:8 असेल तर त्यांना लागणाऱ्या वेळेचे गुणोत्तर काय असेल? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

10. एका रांगेत यश समोरून पाचव्या स्थानावर बसला आहे त्याच्या मागे सातव्या स्थानावर गीता बसली आहे गीताच्या मागे फक्त तीनच विद्यार्थी बसले आहे गीता आणि अमितच्या मधे 8 विद्यार्थी बसले आहे तर अमित समोरून कितव्या स्थानावर बसला आहे? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

11. शब्द आणि प्रत्ययाची चुकीची जोडी ओळखा [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

12. 12, 12, 6, 18, 4.5,  ? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

13. Free Police Bharti Online Test Exam 396

[ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

14. हातातून कुऱ्हाड निसटली तशी दूर जाऊन पडली – या वाक्यातील दूर हा शब्द … आहे [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

15. 10 संख्यांची सरासरी 68.4 आहे यातील अशा चार संख्या निवडल्या ज्यांची सरासरी 54 आहे आणि जर उर्वरित संख्यामध्ये 8 मिळवले तर त्या सात संख्यांची सरासरी काय येईल? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

Question 1 of 15


टेस्ट देत असताना 1) लोगो मुळे पर्याय न दिसणे 2) बरोबर उत्तरे चूक उत्तरे न दिसणे 3)कोणताही प्रश्न न दिसणे यासारखे प्रोब्लेम तुम्हाला येत असेल तर खालील बटनवर क्लिक करून तुमचा प्रोब्लेम सोडवा.


3 thoughts on “Police Bharti Question Paper 396”

  1. आणखी सोप्पी पद्धती वापरली पाहीजे. टेक्निकल प्रश्नांना.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!