Police Bharti Question Paper 402

1. 1 3 6 9 18 22 44 49 98 ? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

2. पहिल्या संख्येच्या दुप्पट दुसरी संख्या दुसऱ्या संख्येच्या दुप्पट तिसरी संख्या या प्रमाणे वाढत जाणाऱ्या पाच संख्येची सरासरी 310 आहे. तर या संख्येतील मधली संख्या सरासरी ….. [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

3. अशोकने 15000 रू गुंतवून कपड्याचे दुकान टाकले परंतु एका वर्षात चांगला प्रतिसाद न मिळाल्याने तो दुकान बंद करणार होता या दुकानाला वाल्मीकने काही भांडवल टाकून चालविण्यास घेतले आणि एका वर्षाने दोघांनी समान नफा वाटून घेतला. जर अशोकने सुरुवातीला काहीच नफा घेतला नाही असे मानले असता वाल्मीक ने या व्यवसायात किती रू गुंतवले असेल?

 
 
 
 

4. Police Bharti Question Paper 402 [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

5. 1937 यावर्षी बहुजन पक्षाची स्थापना खालील पैकी कोणी केली होती? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

6. प्रेअरी हा कुरणांचा प्रदेश …. इथे आहे [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

7. पहिल्या महायुद्धाचे तत्कालीन कारण …. च्या युवराजाची हत्या हे होते [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

8. एका वर्गातील एकूण विद्यार्थ्यांपैकी 3/5 संख्या मुलींची आहे. एकूण मुलींपैकी 3/4 मुलींनी चित्रकलेची परीक्षा दिली आहे त्यापैकी 2/3 मुली पास झाल्या तर 12 मुली नापास झाल्या तर वर्गात मुलांची संख्या किती असेल? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

9. एका नोंदवहीत a b c d या चार मित्रांचे वय अनुक्रमे : 10 वर्षे 48 महिने, 9 वर्षे 12 महिने, 18 वर्षे आणि 8 वर्षे 48 महिने असे लिहिलेले आहे. तर खालीलपैकी काय योग्य आहे? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

10. नंदीबैल या आलंकारिक शब्दाचा अर्थ काय आहे? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

11. a आणि b सम चलनात आहे. जर a = 9 असेल तर b = 12 असते तर a= 27 असेल तर b = ? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

12. सुहास मुळीच रडला नाही – या वाक्यातील मुळीच हा शब्द …. आहे [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

13. खालीलपैकी कोणता शब्द अशुद्ध नाही? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

14. ….. सरकारची बँक म्हणून ओळखली जाते [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

15. वाचक – या शब्दाचा विचार करून चुकीचा पर्याय ओळखा [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

Question 1 of 15


टेस्ट देत असताना 1) लोगो मुळे पर्याय न दिसणे 2) बरोबर उत्तरे चूक उत्तरे न दिसणे 3)कोणताही प्रश्न न दिसणे यासारखे प्रोब्लेम तुम्हाला येत असेल तर खालील बटनवर क्लिक करून तुमचा प्रोब्लेम सोडवा.


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!