Free :
  • या सर्व टेस्ट मिळवा अगदी फ्री आपल्या अँप मध्ये ... Free PDF, Free Test, Free Classes

Police Bharti Question Paper 409

1. ABXW DEUT GHRQ ? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

2. पोस्टमनकडून मला पत्र दिल्या गेले – या वाक्यातील शब्दयोगी अव्यय हे … विभक्ती चे कार्य करते [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

3. प्रा सुरेश तेंडुलकर समिती …. संदर्भात होती [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

4. शकुनीपेक्षाही कपटी माझा मित्र आहे – हे वाक्य कोणता अलंकार दर्शविते? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

5. नातवाचे वय आजोबांच्या वयाच्या 1/7 पट आहे. आणखी 14 वर्षाने त्यांच्या वयाचे गुणोत्तर 3:1 होईल तर 6 वर्षांपूर्वी त्यांच्या वयाची बेरीज किती वर्षे असेल? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

6. एका चौकोनाचे कोन अनुक्रमे 70° 60° 11x° आणि 12x° असे आहेत तर 11x° आणि 70° या दोन कोनांच्या मापाची बेरीज दाखवणारा पर्याय खालीलपैकी कोणता असेल? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

7. Free Police Bharti Online Test Exam 409ही आकृती खालीलपैकी काय दर्शविते? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

8. खालील पैकी कोणत्या ऑक्साइड चा वापर करून निळी काच तयार करण्यात येते [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

9. ॲडम स्मिथ यांना ….. चे जनक मानले जाते [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

10. 25-x ही अशी संख्या आहे की तिची दुप्पट आणि अडीचपट यांच्यात 9 चा फरक आहे तर x ची किंमत किती असेल? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

11. दोन समान व्यासाच्या नळाने एक टाकी 3 तासात भरते जर या दोन नळ्यांसोबत आणखी एक समान व्यासाचा नळ सुरू केल्यास टाकी किती वेळात भरेल? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

12. प्रेमने प्रेम केले – या वाक्यातील कोणता शब्द विशेष नाम आहे? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

13. भारतीय राज्यघटनेला बारावे परिशिष्ट …. व्या घटनादुरुस्तीने जोडण्यात आले [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

14. अथांग या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द निवडा [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

15. एक धूर्त दूधवाला प्रत्येक ग्राहकाला 1 लिटर दूध देताना 12.5ml दुध कमी देतो तर त्याने सोबत किती लिटर दूध न्यावे म्हणजे त्याला 162 ग्राहकाला प्रत्येकी एक लिटर दूध देता येईल? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

Question 1 of 15


टेस्ट देत असताना 1) लोगो मुळे पर्याय न दिसणे 2) बरोबर उत्तरे चूक उत्तरे न दिसणे 3)कोणताही प्रश्न न दिसणे यासारखे प्रोब्लेम तुम्हाला येत असेल तर खालील बटनवर क्लिक करून तुमचा प्रोब्लेम सोडवा.


2 thoughts on “Police Bharti Question Paper 409”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!