Police Bharti Question Paper 411

1. सकाळी 8 वाजता एका घरात दारातून प्रवेश करताना उजव्या हाताला सूर्य किरणे लागतात. तर त्या घराचे दार कोणत्या दिशेला असेल? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

2. चिक्कू म्हणजे काय? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

3. 9000 रू 4% दराने 11 महिन्यांसाठी ठेवले असता जितके व्याज मिळेल त्यापेक्षा किती जास्त व्याज हीच रक्कम एका वर्षासाठी 4.5% ने ठेवली असता मिळेल? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

4. एका अंक गणितीय श्रेढीचे 9वे पद 77 आहे आणि पहिले पद 5 आहे. तर 5वे पद कोणते असेल? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

5. बायनरी सिस्टिम मध्ये खालील पैकी कशाचा वापर केला जातो ? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

6. जर m+4 आणि n+4 यांचा गुणाकार 72 आहे आणि m-n = 1 तर n = ? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

7. 1836 918 908 454 444 ? 212 106 96 [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

8. परवा ताराबाई पटापट कामे करत होती – विधेयविस्तार करणारे शब्द निवडा [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

9. मी रघुला पैसे देतो पण ते परत घेण्यासाठी तू स्वतः प्रयत्न करशील का? – या विधानाचा विचार करून चुकीचा पर्याय ओळखा [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

10. गुगामल राष्ट्रीय उद्यान ….. या जिल्ह्यात आहे [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

11. घराबाहेर पडण्याअगोदर आजोबा नेहमी काहीतरी खाऊन घेत असे – काळ ओळखा [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

12. रक्तात अधिक प्रमाणात असणारा धातू खालील पैकी कोणता आहे? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

13. विसंगत घटक ओळखा [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

14. 1857 च्या उठावाची सुरुवात ….. येथील छावणीतून झाली [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

15. Free Police Bharti Online Test Exam 411 b सोपे रूप द्या [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

Question 1 of 15


टेस्ट देत असताना 1) लोगो मुळे पर्याय न दिसणे 2) बरोबर उत्तरे चूक उत्तरे न दिसणे 3)कोणताही प्रश्न न दिसणे यासारखे प्रोब्लेम तुम्हाला येत असेल तर खालील बटनवर क्लिक करून तुमचा प्रोब्लेम सोडवा.


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!