Free :
  • या सर्व टेस्ट मिळवा अगदी फ्री आपल्या अँप मध्ये ... Free PDF, Free Test, Free Classes

Police Bharti Question Paper 417

1. सज्जनगड येथे …… यांची समाधी आहे [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

2. ती म्हणे आंतरराष्ट्रीय संघटनेची सचिव आहे – या वाक्यातील ती हा शब्द ….. आहे [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

3. बिटूमिनस हा कशाचा प्रकार आहे ? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

4. संगणकाच्या कीबोर्ड वरील NUM LOCK हे बटण दाबले असता काय होते ? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

5. रामकृष्ण मिशन ची स्थापना खालीलपैकी कोणी केली आहे? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

6. 2187 729 243 81 …. या भूमितीय श्रेढीचे नववे पद कोणते असेल? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

7. आजोबांनी एका स्कीम मध्ये R रुपये गुंतवले ज्यामध्ये 5.5% सरळ व्याज दराने त्यांना दरमहा 4125 रू व्याज स्वरूपात मिळतात. जर आजोबांनी या स्किम मध्ये आणखी 60000 रू टाकले असते तर त्यांना दरमहा किती रू जास्त मिळाले असते? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

8. JL KN LP MR ? OV PX – या अक्षर मालिकेतील गाळलेले पद शोधा [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

9. तीन वाजले असता एक घड्याळाचा तास काटा दक्षिण दिशा दाखवतो तर साडे नऊ वाजता मिनिट काटा कोणती दिशा दाखवेल? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

10. तुम्ही गाडी सुरू करा मी निघालोचं – हे वाक्य कोणत्या काळात आहे? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

11. रुधिर म्हणजे काय? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

12. विधेय आणि वाक्याची योग्य जोडी निवडा [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

13. proportionate pronunciation pronouncement protectionism prostaglandin हे शब्द शब्दकोशानुसार लावले असता मध्ये येणारा शब्द कोणता असेल? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

14. एका सम संख्येचा 1/3 भाग हा तिच्या समोरील समसंख्येच्या 1/4 भागापेक्षा 1 ने मोठा आहे तर त्या दोन सम संख्यांची बेरीज किती असेल? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

15. Free Police Bharti Online Test Exam 417 b

सोडवा [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

Question 1 of 15


टेस्ट देत असताना 1) लोगो मुळे पर्याय न दिसणे 2) बरोबर उत्तरे चूक उत्तरे न दिसणे 3)कोणताही प्रश्न न दिसणे यासारखे प्रोब्लेम तुम्हाला येत असेल तर खालील बटनवर क्लिक करून तुमचा प्रोब्लेम सोडवा.


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!