Police Bharti Question Paper 419

1. खालीलपैकी कोणता पर्याय पश्चिम घाटातील खिंड दर्शवत नाही? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

2. एका संख्येचे 75% हे त्याच संख्येच्या 60% पेक्षा 12 ने जास्त आहे तर त्या संख्येचे 250% किती असेल? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

3. ताळा हा शब्द ….. भाषेतील शब्द मराठी भाषेत वापरला जातो [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

4. खालीपैकी नत्र तत्पुरुष समासाचे उदाहरण नसणारा पर्याय निवडा [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

5. 1945 ची वेवेल योजना जाहीर झाली. त्यावेळी इंग्लंड मध्ये …. यांचे सरकार होते [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

6. CM : UD :: EP : ? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

7. 24 चौसेमी क्षेत्रफळ असणाऱ्या आयातापासून 8 समान आयात तयार केले तर तयार होणाऱ्या लहान आयाताच्या बाजू काय असू शकतील? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

8. x+y = 8 जर x आणि y या दोन्ही धन पूर्णांक संख्या असतील तर xy ची जास्तीत जास्त किंमत काय असू शकेल? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

9. एखादे विधेयक धन विधेयक आहे किंवा नाही हे ….. ठरवतात [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

10. गोड बोलून एखाद्याचा घात करणे हा अर्थ सांगणारा वाक् प्रचार खालीलपैकी कोणता आहे? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

11. सकर्मक आणि अकर्मक अशा दोन्ही पद्धतीने वापरल्या जाणाऱ्या क्रियापदाला …. क्रियापद असे म्हणतात [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

12. जर SWARA = TXCSC तर NITIN = ? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

13. ख्रिश्चन धर्माचा उदय …. या धर्मापासून झाला आहे [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

14. Free Police Bharti Online Test Practice Exam 419

[ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

15. पल्लवी एका दिवसात कामाचा 1/10 भाग पूर्ण करते जर पल्लवी आणि निशा मिळून त्या कामाचा 1/6 भाग एका दिवसात पूर्ण करत असेल तर एकटी निशा एका दिवसात त्या कामाचा किती भाग पूर्ण करेल? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

Question 1 of 15


टेस्ट देत असताना 1) लोगो मुळे पर्याय न दिसणे 2) बरोबर उत्तरे चूक उत्तरे न दिसणे 3)कोणताही प्रश्न न दिसणे यासारखे प्रोब्लेम तुम्हाला येत असेल तर खालील बटनवर क्लिक करून तुमचा प्रोब्लेम सोडवा.


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!