Free :
  • या सर्व टेस्ट मिळवा अगदी फ्री आपल्या अँप मध्ये ... Free PDF, Free Test, Free Classes

Police Bharti Question Paper 419

1. 1945 ची वेवेल योजना जाहीर झाली. त्यावेळी इंग्लंड मध्ये …. यांचे सरकार होते [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

2. CM : UD :: EP : ? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

3. एका संख्येचे 75% हे त्याच संख्येच्या 60% पेक्षा 12 ने जास्त आहे तर त्या संख्येचे 250% किती असेल? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

4. सकर्मक आणि अकर्मक अशा दोन्ही पद्धतीने वापरल्या जाणाऱ्या क्रियापदाला …. क्रियापद असे म्हणतात [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

5. एखादे विधेयक धन विधेयक आहे किंवा नाही हे ….. ठरवतात [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

6. 24 चौसेमी क्षेत्रफळ असणाऱ्या आयातापासून 8 समान आयात तयार केले तर तयार होणाऱ्या लहान आयाताच्या बाजू काय असू शकतील? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

7. खालीलपैकी कोणता पर्याय पश्चिम घाटातील खिंड दर्शवत नाही? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

8. खालीपैकी नत्र तत्पुरुष समासाचे उदाहरण नसणारा पर्याय निवडा [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

9. ताळा हा शब्द ….. भाषेतील शब्द मराठी भाषेत वापरला जातो [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

10. पल्लवी एका दिवसात कामाचा 1/10 भाग पूर्ण करते जर पल्लवी आणि निशा मिळून त्या कामाचा 1/6 भाग एका दिवसात पूर्ण करत असेल तर एकटी निशा एका दिवसात त्या कामाचा किती भाग पूर्ण करेल? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

11. ख्रिश्चन धर्माचा उदय …. या धर्मापासून झाला आहे [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

12. जर SWARA = TXCSC तर NITIN = ? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

13. Free Police Bharti Online Test Practice Exam 419

[ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

14. गोड बोलून एखाद्याचा घात करणे हा अर्थ सांगणारा वाक् प्रचार खालीलपैकी कोणता आहे? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

15. x+y = 8 जर x आणि y या दोन्ही धन पूर्णांक संख्या असतील तर xy ची जास्तीत जास्त किंमत काय असू शकेल? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

Question 1 of 15


टेस्ट देत असताना 1) लोगो मुळे पर्याय न दिसणे 2) बरोबर उत्तरे चूक उत्तरे न दिसणे 3)कोणताही प्रश्न न दिसणे यासारखे प्रोब्लेम तुम्हाला येत असेल तर खालील बटनवर क्लिक करून तुमचा प्रोब्लेम सोडवा.


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!