Free :
  • या सर्व टेस्ट मिळवा अगदी फ्री आपल्या अँप मध्ये ... Free PDF, Free Test, Free Classes

Police Bharti Question Paper 422

1. खालीलपैकी कोणते एकक मूलभूत एकक आहे? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

2. गदर चळवळीची स्थापना अमेरिकेतील …. येथे करण्यात आली होती [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

3. रोहनने 400 रबर 140 रू मध्ये खरेदी केले परंतु पॅकिंग करत असताना त्यातील 50 रबर खराब असल्याचे त्याच्या लक्षात आले. जर त्याला सर्व चांगल्या रबराच्या विक्रीवर 25% नफा कमवायचा असेल तर त्याने ते रबर किती रुपयांना विकावे? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

4. एका आईस्क्रीम कोनाची त्रिज्या 3 सेमी आहे तर उंची 7 सेमी आहे तर त्या कोनात जास्तीत जास्त किती आईस्क्रीम बसेल? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

5. पोळे हे …. चे असते [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

6. खालीलपैकी कोणता मंत्र्यांचा प्रकार नाही? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

7. आकाशच्या भावाने विकासच्या भावाला मारले – या वाक्यात कर्ता कोणता आहे? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

8. एक बोट प्रवाहाच्या दिशेने 120 किमी जाताना 20 तास घेते पण परत येताना मात्र 20 तास जास्त घेते. तर संथ पाण्यात ही बोट 126 किमी अंतर जाण्यास किती वेळ घेईल? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

9. अंकलेश्वर हे खनिज तेल क्षेत्र खालीलपैकी कोणत्या राज्यात आहे? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

10. 3/8 – (1+x) = 8/3 तर x = ? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

11. सुदामाने कृष्णाला पोहे दिले – वाक्याचा प्रयोग ओळखा [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

12. 18 x 3 – 6 ÷ 18 + 10 = 1 हे समीकरण सत्य होण्यासाठी कोणत्या दोन चिन्हांची अदलाबदली करावी लागेल? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

13. गुरुजी मला माफ करा – वाक्याचा प्रकार ओळखा [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

14. प्रिताने 2001 पासून ते 2100 या वर्षादरम्यान येणारे लीप वर्ष मोजण्यास सुरुवात केली तर तिने एकूण 23 लीप वर्ष असल्याचे सांगितले. तर या बद्दल तुमचे मत काय आहे? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

15. RMKP SMKP TLKP UKLP ? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

Question 1 of 15


टेस्ट देत असताना 1) लोगो मुळे पर्याय न दिसणे 2) बरोबर उत्तरे चूक उत्तरे न दिसणे 3)कोणताही प्रश्न न दिसणे यासारखे प्रोब्लेम तुम्हाला येत असेल तर खालील बटनवर क्लिक करून तुमचा प्रोब्लेम सोडवा.


1 thought on “Police Bharti Question Paper 422”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!