Free :
  • या सर्व टेस्ट मिळवा अगदी फ्री आपल्या अँप मध्ये ... Free PDF, Free Test, Free Classes

Police Bharti Question Paper 425

1. राज्य घटनेच्या कोणत्या कलमा मध्ये घटना दुरुस्ती संबंधी माहिती देण्यात आली आहे? [ फ्री सराव परीक्षा – सर्व स्पर्धा परीक्षा – गुगल मध्ये सर्च करा SBFIED TEST ]

 
 
 
 

2. Free Police Bharti Online Test Practice Exam 425

[ फ्री सराव परीक्षा – सर्व स्पर्धा परीक्षा – गुगल मध्ये सर्च करा SBFIED TEST ]

 
 
 
 

3. पोलीसांनी थोडासा दम दिल्यावर मात्र आरोपी घडाघडा बोलायला लागला – क्रियापद प्रकार ओळखा [ फ्री सराव परीक्षा – सर्व स्पर्धा परीक्षा – गुगल मध्ये सर्च करा SBFIED TEST ]

 
 
 
 

4. मंदीच्या काळात प्रियाच्या पगारात 20% घट करण्यात आली. तर येणाऱ्या वर्षात तिने एकूण किती पगारवाढीसाठी प्रयत्न करावे म्हणजे तिचा पगार मूळ पगारापेक्षा 4% अधिक असेल? [ फ्री सराव परीक्षा – सर्व स्पर्धा परीक्षा – गुगल मध्ये सर्च करा SBFIED TEST ]

 
 
 
 

5. जर MENU = NFMT तर MODE = ? [ फ्री सराव परीक्षा – सर्व स्पर्धा परीक्षा – गुगल मध्ये सर्च करा SBFIED TEST ]

 
 
 
 

6. खालील शब्दातून तत्सम शब्द निवडा [ फ्री सराव परीक्षा – सर्व स्पर्धा परीक्षा – गुगल मध्ये सर्च करा SBFIED TEST ]

 
 
 
 

7. वहीऐवजी हातात पाटी पडल्यामुळे विवेकने नाक मुरडले – या वाक्यातील वाक् प्रचाराचा अर्थ काय होतो? [ फ्री सराव परीक्षा – सर्व स्पर्धा परीक्षा – गुगल मध्ये सर्च करा SBFIED TEST ]

 
 
 
 

8. एक संख्या आणि तिच्यापेक्षा 20 ने लहान संख्या यांचा मसावि 20 तर लसावि 400 आहे तर त्या दोन संख्या कोणत्या असतील? [ फ्री सराव परीक्षा – सर्व स्पर्धा परीक्षा – गुगल मध्ये सर्च करा SBFIED TEST ]

 
 
 
 

9. जर a= √2 आणि b² = 8 तर (ab) चा वर्ग किती ? [ फ्री सराव परीक्षा – सर्व स्पर्धा परीक्षा – गुगल मध्ये सर्च करा SBFIED TEST ]

 
 
 
 

10. RK : SLQ :: MT : ? [ फ्री सराव परीक्षा – सर्व स्पर्धा परीक्षा – गुगल मध्ये सर्च करा SBFIED TEST ]

 
 
 
 

11. ….. ला गव्हाचे कोठार असे म्हणतात [ फ्री सराव परीक्षा – सर्व स्पर्धा परीक्षा – गुगल मध्ये सर्च करा SBFIED TEST ]

 
 
 
 

12. हिराकुड हा बहुउद्देशीय प्रकल्प …. या नदीवर आहे [ फ्री सराव परीक्षा – सर्व स्पर्धा परीक्षा – गुगल मध्ये सर्च करा SBFIED TEST ]

 
 
 
 

13. दादासाहेब फाळके यांचे संपूर्ण नाव खालीलपैकी काय आहे? [ फ्री सराव परीक्षा – सर्व स्पर्धा परीक्षा – गुगल मध्ये सर्च करा SBFIED TEST ]

 
 
 
 

14. गुणहीन या सामासिक शब्दाचा विग्रह करा [ फ्री सराव परीक्षा – सर्व स्पर्धा परीक्षा – गुगल मध्ये सर्च करा SBFIED TEST ]

 
 
 
 

15. एका पुस्तकाचा 2/3 भाग प्रिंट करण्यास एक प्रिंटर 20 मिनिटे घेते तर संपुर्ण पुस्तक प्रिंट करण्यास दुसरे प्रिंटर 20 मिनिटे घेते. जर दोन्ही प्रिंटर या एकाच कामासाठी वापरले तर पुस्तकाच्या 3 प्रतीसाठी किती वेळ लागेल? [ फ्री सराव परीक्षा – सर्व स्पर्धा परीक्षा – गुगल मध्ये सर्च करा SBFIED TEST ]

 
 
 
 

Question 1 of 15


टेस्ट देत असताना 1) लोगो मुळे पर्याय न दिसणे 2) बरोबर उत्तरे चूक उत्तरे न दिसणे 3)कोणताही प्रश्न न दिसणे यासारखे प्रोब्लेम तुम्हाला येत असेल तर खालील बटनवर क्लिक करून तुमचा प्रोब्लेम सोडवा.


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!