Free :
  • या सर्व टेस्ट मिळवा अगदी फ्री आपल्या अँप मध्ये ... Free PDF, Free Test, Free Classes

Police Bharti Question Paper 429

1. सोडवा : 1/2+1/4+1/8+1/16+1/32+1/64 = ?
[ Free टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

2. एका चौरसाकृती टेबलाच्या चार कोपऱ्यांवर केंद्राकडे तोंड करून P K R T असे बसले आहे की P च्यासमोर T आहे आणि K च्या डाव्या हाताला T आहे तर P च्या डाव्या हाताला कोण असेल? [ Free टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

3. नीतू एका रांगेत समोरून 17 वी आहे. जर प्रत्येक विद्यार्थ्याला त्याच्या क्रमांकाइतके चॉकलेट देण्याचे ठरले तर नीतूच्या मागे बसलेल्या गीता पर्यंत चॉकलेट येण्यासाठी एकूण किती चॉकलेट खरेदी करावे? [ Free टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

4. 12x या संख्येच्या 3/8 पट A आहे. A मधून A चा अर्धा वजा केल्यास 9 उत्तर मिळते. तर 12x+2A ची किंमत किती असेल? [ Free टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

5. सायमन कमिशनवर बहिष्कार टाकण्यामागे मुख्य कारण काय होते? [ Free टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

6. एका चौरसाकृती टेबलाच्या चार कोपऱ्यांवर केंद्राकडे तोंड करून P K R T असे बसले आहे की P च्यासमोर T आहे आणि K च्या डाव्या हाताला T आहे तर विसंगत पर्याय ओळखा? [ Free टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

7. नहर ए अंबरी ही पाणी योजना खालीलपैकी कोणत्या शहराचे भूषण आहे? [ Free टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

8. झोपलेली मांजर बघून मला खूप आश्चर्य वाटले – काळ ओळखा [ Free टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

9. गाळलेले पद ओळखा
8 108 27 91 42 78 53 ? 60 64 63
[ Free टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

10. क्षमा या शब्दाचा समानार्थी शब्द निवडा [ Free टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

11. सुहासच्या सासऱ्याने सुहासला गाडी घेण्यासाठी पैसे दिले – वाक्याचा कर्ता ओळखा [ Free टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

12. …… चे डेप्युटी गव्हर्नर हे नाबार्ड चे चेअरमन असतात [ Free टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

13. आत्मवाचक सर्वनाम असणारे वाक्य ओळखा [ Free टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

14. संगणकाची काम करण्याची क्षमता त्याच्या ….. वर अवलंबून असते [ Free टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

15. जर 9500 रू 5% दराने 4 वर्षांसाठी बँकेत ठेवण्याऐवजी 1% कमी दराने ठेवले तर सरळव्याजात किती टक्क्याचा फरक पडेल? [ Free टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

Question 1 of 15


टेस्ट देत असताना 1) लोगो मुळे पर्याय न दिसणे 2) बरोबर उत्तरे चूक उत्तरे न दिसणे 3)कोणताही प्रश्न न दिसणे यासारखे प्रोब्लेम तुम्हाला येत असेल तर खालील बटनवर क्लिक करून तुमचा प्रोब्लेम सोडवा.


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!