Free :
  • या सर्व टेस्ट मिळवा अगदी फ्री आपल्या अँप मध्ये ... Free PDF, Free Test, Free Classes

Police Bharti Question Paper 431

1. अन्नास जागणे या वाक्प्रचाराचा अर्थ खालीलपैकी काय होतो? [ Free टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

2. mobile = M4e आणि headset = H5t तर telephone = ? [ Free टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

3. जुन्या गाळाच्या प्रदेशाला …. असे म्हणतात [ Free टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

4. महाराज हा शब्द कोणत्या समासाचे उदाहरण आहे ? [ Free टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

5. जर 12x+3y= 30 आणि 2x+y= 6 तर x+y = ? [ Free टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

6. A B C हे एक काम अनुक्रमे 15 20 आणि 10 दिवसात पूर्ण करतात. जर A ने दोन दिवस काम केल्यानंतर B आणि C ने त्याला मदत करायची ठरवली तर काम पूर्ण होण्यास एकूण किती दिवस लागतील? [ Free टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

7. I am sure म्हणजे 782
You and me म्हणजे 495 आणि
Are you sure म्हणजे 647 तर
चुकीची जोडी ओळखा [ Free टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

8. सामान्य परिस्थितीत महाराष्ट्राचे अर्थसंकल्पविषयीचे अधिवेशन …. येथे होते [ Free टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

9. प्रबोधनकार – या नावाने ओळखले जाणारे व्यक्तिमत्व खालीलपैकी कोणते आहे ? [ Free टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

10. खालीलपैकी कोणता शब्द देशी शब्द नाही ? [ Free टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

11. वातावरणातील सर्वात वरील थर कोणता आहे? [ Free टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

12. सकर्मक क्रियापद असणारे वाक्य निवडा [ Free टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

13. वीरभद्र टाइल्स मध्ये 4×4 फूट माप असणाऱ्या 3 फरशा आणि याच मापाचे 3/4 तुकडे असणारे 5 फरशा आहे तर या सर्वपासून किती जागा आच्छादित करता येईल? [ Free टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

14. I am sure म्हणजे 782
You and me म्हणजे 495 आणि
Are you sure म्हणजे 647 तर
Me you and I म्हणजे काय ? [ Free टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

15. लताने 800 चे 25% काढण्याऐवजी 52% काढले तर तिच्या मूळ उत्तरात किती टक्क्यांची वाढ झाली असेल? [ Free टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

Question 1 of 15


टेस्ट देत असताना 1) लोगो मुळे पर्याय न दिसणे 2) बरोबर उत्तरे चूक उत्तरे न दिसणे 3)कोणताही प्रश्न न दिसणे यासारखे प्रोब्लेम तुम्हाला येत असेल तर खालील बटनवर क्लिक करून तुमचा प्रोब्लेम सोडवा.


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!