Police Bharti Question Paper 439

1. एका त्रिकोणाचे मापे खालील प्रमाणे आहे –
30+p 90-p आणि 30+2p
तर खालीलपैकी कोणता कोन काटकोन असेल? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

2. काही मुलांच्या रांगेत किशोर मध्यभागी बसला आहे. जर तो त्याचामागे असणाऱ्या पाचव्या मुलामागे जाऊन बसला तर तो रांगेत शेवटून दुसरा होतो. तर रांगेत एकूण किती मुले असतील? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

3. सुहासने दुपारच्या सुट्टीत डबा खाऊन टाकला – शब्दशक्ती ओळखा [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

4. खालीलपैकी धनप्रभारीत कण निवडा [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

5. खालीलपैकी कोणत्या वाक्यात शब्दयोगी अव्यय वापरले आहे? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

6. संजय आणि सचिन यांच्या वयाचे गुणोत्तर 6:7 आहे. सुनील आणि संजय यांच्या वयाचे 3:2 आहे.जर संजय आणि सचिन मध्ये 2 वर्षाचे अंतर असेल तर 6 वर्षाने सचिन आणि सुनिल यांच्या वयाचे गुणोत्तर काय असेल? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

7. जर एकटा B एक काम 20 दिवसात करतो. A आणि B ते काम 12 दिवसात करतात. B आणि C तेच काम 15 दिवसात करतात तर तिघे मिळून ते काम किती दिवसात पूर्ण करतील? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

8. आर्थिक जगतात वापरली जाणारी ‘ स्वीट लेबर ‘ या संकल्पनेचा अर्थ काय होतो? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

9. लौकिक या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द खालीलपैकी कोणता आहे? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

10. AC CE EH GJ IM ? MR
अक्षर मालिका पूर्ण करा [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

11. समान नागरी कायदा ही तरतूद घटना कलम … मध्ये आहे [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

12. चढत्या किंवा उतरत्या क्रमाने एखादी कल्पना मांडून शेवटी उत्कर्ष किंवा अपकर्ष साधला जातो हे ….. अलंकाराचे उदाहरण आहे [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

13. भारतात सर्वप्रथम 4G मोबाईल सर्व्हिस कोणत्या कंपनीने देण्यास सुरुवात केली? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

14. 8 पाया असणाऱ्या त्रिकोणी संख्याची आणि 9 पाया असणाऱ्या त्रिकोणी संख्याची बेरीज ही कोणत्या संख्येचा वर्ग असेल? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

15. 1) काही घोडे गाढव आहे
2) एकही बैल गाढव नाही
तर यावरून काय अनुमान काढता येईल? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

Question 1 of 15


टेस्ट देत असताना 1) लोगो मुळे पर्याय न दिसणे 2) बरोबर उत्तरे चूक उत्तरे न दिसणे 3)कोणताही प्रश्न न दिसणे यासारखे प्रोब्लेम तुम्हाला येत असेल तर खालील बटनवर क्लिक करून तुमचा प्रोब्लेम सोडवा.


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!