Free :
  • या सर्व टेस्ट मिळवा अगदी फ्री आपल्या अँप मध्ये ... Free PDF, Free Test, Free Classes

Police Bharti Question Paper 440

1. जो बोलतो तो काही करत नाही – वाक्याचा प्रकार ओळखा [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

2. किरणने जिलेबी खाल्ली – प्रयोग ओळखा [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

3. एक दुकानदार 26 रू मध्ये 8 अंडी या भावाने 3 डझन अंडी खरेदी करतो. यातील प्रवासात 23 अंडी फुटून जातात तर हे उरलेले अंडे काय भावाने विकावे म्हणजे त्याला त्याला काहीच तोटा होणार नाही [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

4. AB B BC F CD L DE ? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

5. परवा 3 तारीख होती पण गुरुवार आधीचा वार होता. आज गुरूवार आहे. तर परवा कोणता वार आणि तारीख असेल? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

6. आरसा या शब्दाचे स्त्रीलिंगी रूप काय होईल? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

7. भारतीय राज्यघटना ही …… आहे [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

8. क्षेत्रफळाचा विचार केला असता महाराष्ट्र हे भारतातील …. क्रमांकाचे राज्य आहे [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

9. कोणत्या वर्षात गोवा भारतात विलीन करण्यात आले ? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

10. समान अंतर जाण्यासाठी एक ऑटो रिक्षा रिकामी असताना 5 तास घेते तर भरलेली असताना 9 तास घेते. तर रिक्षाच्या भरलेली असताना आणि रिकामी असतानाच्या वेगाचे गुणोत्तर काय असेल? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

11. 12 हे 15 च्या जितके टक्के आहे तितके टक्के किती 2.1 च्या असतील? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

12. धाकटी सूनबाई किल्ल्यांच्या ….. घेऊन पटकन तळघरात गेली – योग्य समूहदर्शक शब्द निवडा [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

13. 12∆3 = 15936
14∆6 = 20884 तर
10∆10 = ? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

14. एका अपूर्णांकाच्या अंशाची आणि छेदाची अदलाबदली केली असल्यास तयार होणारा अपूर्णांक मुळ अपूर्णांकापेक्षा 21/10 ने मोठा होतो. तर त्या अपूर्णांकाचा बेरीज व्यस्त काय असेल? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

15. अणुकेंद्रकाचा शोध ….. यांनी लावला [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

Question 1 of 15


टेस्ट देत असताना 1) लोगो मुळे पर्याय न दिसणे 2) बरोबर उत्तरे चूक उत्तरे न दिसणे 3)कोणताही प्रश्न न दिसणे यासारखे प्रोब्लेम तुम्हाला येत असेल तर खालील बटनवर क्लिक करून तुमचा प्रोब्लेम सोडवा.


3 thoughts on “Police Bharti Question Paper 440”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!