Free :
  • या सर्व टेस्ट मिळवा अगदी फ्री आपल्या अँप मध्ये ... Free PDF, Free Test, Free Classes

Police Bharti Question Paper 446

1. प्रवाहाचा आणि बोटीचा वेग समान आहे. प्रवाहाच्या दिशेने 72 किमी जाण्यासाठी बोटीला 12 तास लागतात. तर प्रवाहाचा ताशी वेग किती असेल? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

2. गटात न बसणारा पर्याय निवडा [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

3. H : 256 :: E : ? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

4. कोल्ह्याची …. ऐकून शिपाई परतीच्या प्रवासाला लागले [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

5. PQz RSy TUx VWw ? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

6. मानवी हृदयामध्ये कर्णिकाची संख्या …. असते [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

7. 250 रू छापील किंमत असणारा टी शर्ट दुकानदाराने ग्राहकाला 20% सुट देऊन विकला मात्र बिलात शर्टची किंमत 30 रू जास्त लावली. जर शर्टची खरेदी किंमत 200 रू असेल तर या व्यवहारात दुकानदाराने किती नफा कमावला? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

8. जिथे सत्य असेल तिथे रामशास्त्री असेल – हे वाक्य कोणत्या प्रकारचे आहे? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

9. सोडवा
(1/3 + 1/8 ) ÷ 1/8

 
 
 
 

10. आईने बाळाला हसवले – वाक्याचा प्रयोग ओळखा [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

11. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी सचिव असणारी जिल्हा परिषदेची समिती खालीलपैकी कोणती आहे? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

12. 4 सेमी आणि 5 सेमी अशा बाजू असणाऱ्या दोन घनाच्या घनफळात किती घसेमीचा फरक असेल? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

13. सत्यासमोर खरे योद्धे माघार घेतात – या वाक्यातील सत्य हा शब्द …. आहे [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

14. पृथ्वीचा कोणता गोलार्ध जलगोलार्ध म्हणून ओळखला जातो? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

15. एका माणसाचे सैन्य असा उल्लेख लॉर्ड माऊंटबॅटन यांनी कोणाचा केला होता? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

Question 1 of 15


टेस्ट देत असताना 1) लोगो मुळे पर्याय न दिसणे 2) बरोबर उत्तरे चूक उत्तरे न दिसणे 3)कोणताही प्रश्न न दिसणे यासारखे प्रोब्लेम तुम्हाला येत असेल तर खालील बटनवर क्लिक करून तुमचा प्रोब्लेम सोडवा.


1 thought on “Police Bharti Question Paper 446”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!