Free :
  • या सर्व टेस्ट मिळवा अगदी फ्री आपल्या अँप मध्ये ... Free PDF, Free Test, Free Classes

Police Bharti Question Paper 449

1. 3 माणसे आणि 8 मुलांच्या कामाची क्षमता समान आहे. जे काम 6 माणसे 15 दिवसात करतात तेच काम 16 मुले आणि 4 माणसे किती दिवसात पूर्ण करतील? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

2. Free Police Bharti Question Paper Pdf

 
 
 
 

3. 2011 सालच्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्राची लोकसंख्या किती आहे? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

4. जर PRIME = EMJSQ आणि SEVEN = ENWFT तर CLOSE = ? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

5. अर्शिया थोडेसे हसली – या वाक्यातील क्रियापदाचा प्रकार ओळखा [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

6. भाजीपाला हा शब्द …. समासाचे उदाहरण आहे [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

7. प्रॉक्झिमा सेंटॉरी हे खालील पैकी कशाचे नाव आहे? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

8. 7 सेमी व्यास असणाऱ्या वर्तुळाचा परीघ किती असेल? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

9. 11227 या संख्येत किती मिळवावे म्हणजे या संख्येला 3 ने निःशेष भाग जाईल ? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

10. खालीलपैकी कोणत्या गोलमेज परिषदेत राष्ट्रीय सभेचे प्रतिनिधी म्हणून महात्मा गांधी उपस्थित होते?

 
 
 
 

11. पाऊस पडत असतानाही सदूने स्वतःची छत्री स्नेहाला दिली. ही गोष्ट सर्व कॉलनीने/चे …. – अर्थ पूर्ण होण्यासाठी योग्य वाक्प्रचार निवडा [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

12. PK : 54 :: RK : ? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

13. 3p+12 = 3 हे समीकरण सिद्ध होण्यासाठी p ची योग्य किंमत निवडा [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

14. खालीलपैकी कोणत्या वाक्यातील एक शब्द इंग्रजी शब्द आहे ? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

15. ….. यांना सर्वोच्च कायदा अधिकारी असे म्हंटले जाते [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

Question 1 of 15


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!