Free :
  • या सर्व टेस्ट मिळवा अगदी फ्री आपल्या अँप मध्ये ... Free PDF, Free Test, Free Classes

Police Bharti Question Paper 450

1. d 2d 5d आणि 12d या चार संख्यांची सरासरी 45 आहे. तर यातील चढत्या क्रमाने पहिल्या तीन संख्यांची सरासरी किती असेल? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

2. Q पेक्षा R ची उंची जास्त आहे. S ची उंची R इतकी आहे. Q ची उंची P पेक्षा जास्त आहे तर खालीलपैकी कोणता पर्याय योग्य आहे? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

3. सूरज आणि अंकुश यांनी अनुक्रमे 1 वर्ष आणि दीड वर्षासाठी एका व्यवसायात समान गुंतवणूक केली. तर वर्षाअखेरीस झालेल्या 12500 रू नफ्यात सूरजचा हिस्सा किती असेल? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

4. जर 8 डझन चमचे तयार करायला 2 तास 24 मिनिटे लागतात तर पाऊण तासात किती चमचे तयार होतील? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

5. बंगालची फाळणी खालीलपैकी कोणत्या वर्षी रद्द करण्यात आली होती? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

6. खालीलपैकी उपसर्गघटित शब्द ओळखा [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

7. आश्रित या एका शब्दाबद्दल खालीलपैकी कोणता शब्दसमूह वापरता येईल? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

8. 2 12 30 56 90 ? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

9. बावनकशी सुबोध रत्नाकर – या साहित्यकृतीची रचना खालील पैकी कोणत्या स्त्री समाज सुधारकाची आहे ? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

10. पुढील वाक्यातील चूक शोधा –
सरिताने उद्या येतो सांगून मला फसवले [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

11. Q पेक्षा R ची उंची जास्त आहे. S ची उंची R इतकी आहे. Q ची उंची P पेक्षा जास्त आहे तर विसंगत जोडी ओळखा [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

12. एका बसमध्ये बसलेल्या प्रवाशांमध्ये पुरुष आणि स्त्रियांचे प्रमाण 3:2 आहे. जर एकूण प्रवाशांपैकी 20% म्हणजेच 11 प्रवासी ज्येष्ठ नागरिक आहे. तर एकूण स्त्री प्रवाशांची संख्या किती असेल? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

13. खालील पैकी कोणत्या ठिकाणाचे पादत्राणे प्रसिद्ध आहेत ? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

14. कवकांचा अभ्यास ….. या नावाने ओळखला जातो [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

15. काळ्याकुट्ट अंधारात हिऱ्याच्या तुकडा चमचम करत होता – या वाक्यातील क्रियाविशेषण अव्ययाचा प्रकार ओळखा [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

Question 1 of 15


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!