Free :
  • या सर्व टेस्ट मिळवा अगदी फ्री आपल्या अँप मध्ये ... Free PDF, Free Test, Free Classes

Police Bharti Question Paper 453

1. एका दोन अंकी संख्येचे दोन भाग असे केले की मोठा भाग लहान भागापेक्षा 5 ने मोठा आहे आणि दोन्ही भागांची बेरीज 65 आहे तर लहान भाग मुळ संख्येपेक्षा कितीने लहान असेल? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

2. इंडियन पिनल कोड या कायदे संहिताची निर्मिती खालीलपैकी कोणत्या वर्षात करण्यात आली होती? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

3. विसंगत घटक ओळखा [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

4. संचय – या शब्दाचा समानार्थी शब्द खालील पर्यायातून निवडा [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

5. द्वारकेचा नटखट कृष्ण दही चोरतो – या वाक्यातील उद्देश विस्तार दर्शविणारे शब्द निवडा [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

6. 32 45 57 ? 78 87 95 – हरवलेले पद शोधा [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

7. मी याआधीच तुमची मागणी पूर्ण केलेली आहे – काळ ओळखा [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

8. व्याजदर दाखवणारी संख्या आणि मुदत समान असेल तर 28000 रू वर 2520 रू सरळव्याज मिळते तर व्याजाचा दर काय असेल? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

9. 12 + (12)² – 8 + 2⁸ = ? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

10. ग्रॅमी पुरस्कार खालीलपैकी कोणत्या क्षेत्रासाठी दिला जातो? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

11. विशाल आणि तो इथे येणार आहे – या वाक्यातील ‘ तो ‘ हा शब्द कोणत्या व्यक्तीचा उल्लेख करतो? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

12. 14 तारखेपासून ते 28 तारखेपर्यंत दररोज तारखेच्या संख्येइतकी बचत करत गेल्यास एकूण किती रुपयांची बचत होईल? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

13. पूर्वेकडे तोंड करून उभा असलेला एक ट्रक डाव्या हाताला वळून 3 किमी गेला आणि मग उजव्या हाताला 3 किमी गेला. आता ट्रक चे तोंड दक्षिणेकडे होण्यासाठी त्याने कोणत्या हाताला वळावे? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

14. खालीलपैकी कोणता ई-मेल ऍड्रेस वैध असेल? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

15. कोणत्या जिल्ह्यात ज्योतिर्लिंग आहे? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

Question 1 of 15


1 thought on “Police Bharti Question Paper 453”

  1. Chavan Mohan Pandu

    Nice test sir.. thank you so much sir.. buddhimatta varche pn question ad kara sir..

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!