Free :
  • या सर्व टेस्ट मिळवा अगदी फ्री आपल्या अँप मध्ये ... Free PDF, Free Test, Free Classes

Police Bharti Question Paper 454

1. ( 2³ x 3² ÷ 6² ) + 2 = ? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

2. रामुकाकांनी 10% दराने चक्रवाढ पद्धतीने 18000 रू व्याजाने दोन वर्षासाठी घेतले होते. मुदत संपल्यानंतर त्यांनी पतसंस्थेला 22000 रू किमतीचा चेक दिला तर वसुली करून पतसंस्था त्यांना किती रुपये परत देईल? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

3. 12 सेमी पाया आणि 5 सेमी उंची असणाऱ्या 4 त्रिकोणाचे एकत्रित क्षेत्रफळ किती असेल? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

4. FIFA चे मुख्यालय खालीलपैकी कोठे आहे? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

5. 140000 रू किमतीची गाडी विकण्यासाठी प्रशांतला 5% वाहतूक खर्च आणि 2% कमिशन द्यावे लागले तर त्याला ही गाडी विकून किती रुपये मिळतील? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

6. खालीलपैकी कोणत्या गाव नमुन्यात मालकी हक्क असतो? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

7. राजश्री शाहू महाराजांचे निधन कोणत्या वर्षी झाले? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

8. खालील माहितीवरून संख्या ओळखा –
1. संख्या 8 च्या वर्गापेक्षा लहान आहे पण 7 च्या वर्गापेक्षा मोठी आहे.
2.संख्या मुळ संख्या आहे पण तिचा कोणताही अंक वर्ग संख्या नाही [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

9. abcb–aabcbcc–bcbcca – ही लयबद्ध मालिका पूर्ण करा [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

10. समृद्धी विशालच्या बहिणीला आत्या म्हणते. तर विशालची आई समृद्धीची कोण असेल? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

11. पदवी देण्याच्या पद्धतीवर बंदी कोणत्या घटना कलमानुसार घालण्यात आली आहे? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

12. वैज्ञानिक दृष्टिकोन नेहमी प्रगती करण्यास मदत करतो – या वाक्यात विशेषण आले आहे का? असल्यास कोणते आहे? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

13. पदरी पडले पवित्र झाले – ही म्हण कोणता अर्थ व्यक्त करते? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

14. स्वरसंधी असणारा पर्याय ओळखा [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

15. डबे – या शब्दाची विभक्ती ओळखा [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

Question 1 of 15


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!