Police Bharti Question Paper 457

1. एका बॅगमध्ये 12 लाल मनी तर 5 हिरवे मनी आहेत. यामध्ये कोणता बदल केल्यास एक प्रकारच्या मनीची संख्या दुसऱ्या प्रकारच्या संख्येच्या दुप्पट होईल? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

2. ….. महिने गैरहजर राहिल्यास पंचायत समितीचे सभासद पद आपोआप रद्द होते [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

3. भव्य – या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द खालील पर्यायातून निवडा [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

4. गावी जाणारा रस्ता घाटातून जात होता – या वाक्यातील शब्दयोगी अव्ययाचा उपप्रकार ओळखा [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

5. वाक्य वाचताना त्यात विरोध दिसतो परंतु असा विरोध प्रत्यक्षात नसतो – हे कोणत्या अलंकाराचे लक्षण आहे ? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

6. राष्ट्रीय संविधान समितीचे अध्यक्ष खालीलपैकी कोण होते? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

7. पाणी भरणारा नळ 12 मिनिटात टाकी भरतो तर टाकी रिकामी करणारा नळ 48 मिनिटात टाकी रिकामी करतो. जर दोन्ही नळ 12 तास चालवून रिकामा करणारा नळ बंद केल्यास संपूर्ण टाकी किती वेळात भरेल? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

8. 66 च्या पुढे येणारी तिसरी त्रिकोणी संख्या कोणती असेल? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

9. भारत कृषक समाजाची स्थापना खालील पैकी कोणी केली होती ? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

10. 44 मिटर लांबीच्या तारेपासून एक वर्तुळ तयार केल्यास त्या वर्तुळाची त्रिज्या किती असेल? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

11. तितकी प्लेट खाऊन घे – लक्ष्यार्थ ओळखा [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

12. खारट आणि आंबट चव जिभेच्या कोणत्या भागावर समजते ? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

13. 1.काही लस औषधे आहे
2.सर्व औषधे उपचार आहेत
यावरून काय अनुमान काढता येईल? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

14. D5 H10 L15 P20 T25 ? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

15. तीन मुलांच्या वयाचे गुणोत्तर 5:6:7 आहे. यातील वयाने सर्वात लहान आणि मोठ्या मुलाच्या वयातील फरक 6 वर्ष आहे. तर तिघांच्या वयाची बेरीज किती असेल? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

Question 1 of 15


1 thought on “Police Bharti Question Paper 457”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!