Free :
  • या सर्व टेस्ट मिळवा अगदी फ्री आपल्या अँप मध्ये ... Free PDF, Free Test, Free Classes

Police Bharti Question Paper 461

1. एका 8 फूट लांबी असणाऱ्या चौरसाकृती पत्र्यामधून 2 फूट लांबीचा चौरासाकृती पत्रा कापून घेतला तर उरलेल्या पत्र्याचे क्षेत्रफळ किती असेल? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

2. गदर या क्रांतिकारी संघटनेच्या कार्यात पैकी कोणत्या सदस्याचा सहभाग नाही? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

3. जर Ramesh = 19-3-16-9-24-14
आणि Suresh = 20-23-21-9-24-14
तर Prakash = ? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

4. तांबळे ( कोल्हापूर ) येथील साखर कारखाना हा …. आहे [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

5. नवीन सूनबाई नवऱ्या मुलाला अगदी ……. – हे वाक्य अर्थपूर्ण होण्यासाठी योग्य वाक् प्रचार निवडा [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

6. जर 9x9x9 = 3
आणि 13X25x26 = 4
तर ? = 5 [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

7. पृथ्वीचे स्वतःभोवतीचे फिरणे …. या नावाने ओळखले जाते [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

8. 5d(d+4p) = ? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

9. राज्यपाल पदाच्या पात्रतेसाठी वयोमर्यादा किती आहे ? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

10. BH : P :: L? : X [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

11. दुसरी संख्या पहिल्या संख्येच्या अर्धी आहे आणि त्यांच्या बेरजेची तिप्पट 9 चा वर्ग आहे. तर त्यांच्यातील लहान संख्येचे वर्गमुळ किती असेल? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

12. समासाच्या कोणत्या प्रकारात द्वितीय पद अर्थ व्यक्त करण्यासाठी महत्त्वाचे असते? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

13. A B आणि C एक काम अनुक्रमे 10 5 आणि 13 दिवसात पूर्ण करतात जर कामाचा एकूण मोबदला 4900 रू असेल तर त्यात C चा हिस्सा किती असेल? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

14. सकर्मक क्रियापद वापरलेले वाक्य ओळखा [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

15. दिलेल्या पर्यायातून मराठी भाषेत आलेला अरबी शब्द निवडा [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

Question 1 of 15


3 thoughts on “Police Bharti Question Paper 461”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!