Police Bharti Question Paper 467

1. भारतीय प्रमाणवेळ ग्रीनवीचचा विचार करता…. याप्रकारे दर्शवली जाते [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

2. 3p²+31p+36 या समिकरणाला p+9 ने भाग दिल्यास काय उत्तर येईल? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

3. या ऑलिंपिकमध्ये एक तरी पदक मिळवायचे असा निरजने ….. – अर्थपूर्ण वाक्य तयार होण्यासाठी वाक् प्रचार निवडा [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

4. 3 तास 30 मिनिटे हे दिवसाचे किती टक्के आहेत? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

5. 2 सेमी बाजू असणाऱ्या समभुज त्रिकोणाचे क्षेत्रफळ किती असेल? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

6. प्लेग कमिशनर रँडची हत्या …. यांनी केली होती [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

7. एका कंपनीत एका दिवसात कामाचे तास 9 आहेत. A एक काम करण्यास 5 दिवस तर B तेच काम करण्यास 9 दिवस घेतो. जर एक काम दोघांनी मिळून 3 दिवस आणि उरलेले काम A ने पूर्ण केले तर काम किती दिवसात पूर्ण झाले असेल? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

8. एखादी क्रिया वाक्यातील कर्ता स्वतः न करता दुसऱ्याकडून करून घेत असेल तर ते क्रियापद …. क्रियापद असते [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

9. खालीलपैकी कोणते उदाहरण अव्ययीभाव समासाचे नाही? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

10. चंद्रावर मनुष्याचे पाऊल … या यानातून पडले [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

11. BC : HI :: IJ : ? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

12. Police Bharti Question Paper free

[ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

13. एका सांकेतिक भाषेत BIHAR हा शब्द DLLFX असा लिहिला जातो आणि DELHI हा शब्द FHLMO असा लिहिला जातो. तर PATNA हा शब्द कसा लिहिला जाईल? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

14. डोळा – हा शब्द … आहे [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

15. संविधानानुसार विधान परिषदेतील सदस्य संख्या ही अपवादात्मक स्थितीत … पेक्षा कमी नसावी [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

Question 1 of 15


1 thought on “Police Bharti Question Paper 467”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!