Police Bharti Question Paper 477

1. स्वागत या शब्दाची संधी कशी सोडवाल?

 
 
 
 

2. खालीलपैकी रीती वर्तमानकाळाचे वाक्य निवडा

 
 
 
 

3. AM : 14 :: ?? : 14

 
 
 
 

4. एका घनाचे घनफळ 1331 घ सेमी इतके आहे तर त्या घनाच्या बाजू इतकी लांबी असणाऱ्या चौरसाचे क्षेत्रफळ किती असेल?

 
 
 
 

5. डोक्यावरून ओझी वाहून नेणारा – या शब्दासाठी एक शब्द निवडा

 
 
 
 

6. ABC EFG JKL PQR ?

 
 
 
 

7. वेदांत कॉलेजची स्थापना खालील पैकी कोणी केली होती?

 
 
 
 

8. वस्तू आणि सेवा त्यांच्यावर खालीलपैकी कोणता कर लावला जातो?

 
 
 
 

9. 36 रू डझन किमतीचे काही पेरू घेऊन ते 48 रू डझन भावाने विकले असता या व्यवहारात किती नफा होईल?

 
 
 
 

10. खालीलपैकी कोणते इंधन वायू इंधन म्हणून ओळखले जाते

 
 
 
 

11. A:B = 2:5 आणि B = 12.5 तर 3A = ?

 
 
 
 

12. लयबद्ध मालिका पूर्ण करा
1234_61234_1234123_21

 
 
 
 

13. उपराष्ट्रपतींना आपल्या पदाचा राजीनामा …. यांच्याकडे द्यावा लागतो

 
 
 
 

14. रणशूर या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द निवडा

 
 
 
 

15. 8:3:2 या प्रमाणात 3900 रू अनुदान 3 संस्थांना वाटले असता सर्वाधिक अनुदान मिळालेल्या संस्थेला किती रुपये मिळाले असतील?

 
 
 
 

Question 1 of 15


मित्रांनो आज तुम्ही किती मार्क्स घेतले मला कमेंट मध्ये नक्की कळवा.

पोलीस भरती आणखी टेस्ट
सर्व विषयांच्या टेस्ट

28 thoughts on “Police Bharti Question Paper 477”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!