Police Bharti Question Paper 67

1. …… नदीलाच बांगलादेश मध्ये पद्मा म्हणून ओळखले जाते. [ onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

2. देशात …. ज्योतिर्लिंग आहे त्यापैकी ….. महाराष्ट्रात आहेत. [ onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

3. 18 चे 200 % + 18 ची दुप्पट = ? [ onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

4. अप्रस्तुत या शब्दाचा योग्य अर्थ कोणता आहे? [ onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

5. खालील पैकी कोणता  तत्पुरुष समसाचा प्रकार नाही? [ onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

6. आताच प्रमोशन मिळालेले साहेब आज का आले नाही? या वाक्यात उद्देश ओळखा [ onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

7. 123pqrs678jklm या मालिकेतील सर्व अंक एका बाजूला घेऊन उतरत्या क्रमाने लावल्यास उजव्या बाजूचा दुसरा अंक कोणता येईल? [ onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

8. वृत्तपत्रांवरील बंधने काढल्यामुळे …… यांना  वृत्तपत्रांचा मुक्तिदाता म्हणून ओळखले जाते. [ onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

9. एका दुकानदाराने 1 रुपये या भावाने 400 मेणबत्या विकण्यासाठी आणल्या जर विकण्यापूर्वी त्यातील 80 मेणबत्या खराब झाल्या तर उरलेल्या मेणबत्या प्रत्येकी किती रुपयांना विकाव्या म्हणजे त्याला नफा किंवा तोटा होणार नाही? [ onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

10. एका मैदानात काही रिक्षा आणि काही मोटार सायकल आहेत. जर रिक्षांची संख्या मोटार सायकल च्या संख्येच्या दीडपट असेल आणि एकूण चाकांची संख्या 52 असेल तर रिक्षांची संख्या किती असेल? [ onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

11. सोडवा [ onlinetest.sbfied.com ]

पोलीस भरती प्रश्नपत्रिका

 
 
 
 

12. सर्दी झाली ….. मी शाळेत जाणार नाही. हे वाक्य मिश्र वाक्य करण्यासाठी योग्य पर्याय निवडा. [ onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

13. घटक राज्यांचे विधान परिषद हे …. आणि …. सभागृह आहे. [ onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

14. नैऋत्य दिशेला उजवा हात असणाऱ्या व्यक्तीचे तोंड कोणत्या दिशेला असेल? [ onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

15. एका संख्येत 9 मिळवण्या ऐवजी त्या संख्येतून 9 वजा केले तर उत्तर 55 येते तर मूळ उत्तर चुकलेल्या उत्तरापेक्षा किती ने मोठे असेल? [ onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

Question 1 of 15


Police Bharti 2019

Police Bharti 2019 Perfect Guide ( पोलीस भरती संपूर्ण मार्गदर्शक)

Maharashtra Police Bharti 2019 ची परिपूर्ण माहिती,अभ्यास, शारीरिक चाचणी आणि लेखी परीक्षेसाठी हव्या असणाऱ्या सर्व मार्गदर्शनासाठी खालील पेज ला भेट द्या


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!