Police Bharti Question Paper 77

1. पाण्यात ठेवलेली काठी वाकडी दिसते हे प्रकाशाच्या …… चे उदाहरण आहे

 
 
 
 

2. दोन संख्या पैकी मोठ्या संख्ये च्या एकक स्थान चा अंक लहान संख्येच्या एकक स्थान च्या अंकाच्या दुप्पट आहे. तर त्या दोन संख्यांची बेरीज केल्यास येणाऱ्या संख्येचा एकक स्थान चा अंक काय असू शकतो?

 
 
 
 

3. भारतात कोणत्या वर्षापासून दर दहा वर्षाला जनगणना करण्यास सुरूवात झाली?

 
 
 
 

4. रिकामी जागा भरा : H K _ Q T

 
 
 
 

5. मुनी ह्या शब्दाचे सामान्य रूप काय होईल?

 
 
 
 

6. 50 प्रश्नांच्या एका परीक्षेत निरज ला 73 गुण मिळाले जर बरोबर उत्तराला 2 गुण मिळत असेल आणि चुकीच्या उत्तराला 1 गुण कापला जात असेल तर निरज ने किती प्रश्न चुकीचे सोडवले असेल?

 
 
 
 

7. माझा सदरा फाटका आहे. या वाक्यात —-

 
 
 
 

8. विंग कमांडर हे पद खालील पैकी सेनादलातील कोणत्या प्रभागात येते?

 
 
 
 

9. …. अन्न खाण्यापेक्षा मी उपाशी राहील. योग्य शब्द निवडा

 
 
 
 

10. 15 चे 3/5 हे 3 च्या चार पटीपेक्षा कितीने लहान आहे?

 
 
 
 

11. सोडवा : 16/13 + 18 / 26 – 1 /13

 
 
 
 

12. रमेश च्या पत्नीचे आणि सुरेश च्या पत्नीचे सासरे ही एकच व्यक्ती आहे तर रमेश आणि सुरेश मध्ये काय नाते संबंध असेल?

 
 
 
 

13. भारतीय राज्यघटनेनुसार खालील पैकी श्रेष्ठ कोण आहे?

 
 
 
 

14. खालील पैकी कोणती किंमत जास्त येईल?

 
 
 
 

15. जर 6×4 = 1024 आणि 8×9 = 1772 तर 3×8 = ?

 
 
 
 

Question 1 of 15


Police Bharti 2019

Police Bharti 2019 Perfect Guide ( पोलीस भरती संपूर्ण मार्गदर्शक)

Maharashtra Police Bharti 2019 ची परिपूर्ण माहिती,अभ्यास, शारीरिक चाचणी आणि लेखी परीक्षेसाठी हव्या असणाऱ्या सर्व मार्गदर्शनासाठी खालील पेज ला भेट द्या


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!