Police Bharti Question Paper 80

1. जानेवारी : 26 :: ऑगस्ट :  ?

 
 
 
 

2. खालीलपैकी कोठे कटक मंडळ नाही?

 
 
 
 

3. एका मुलीकडे बघून रोहन म्हणाला – माझा एकुलता एक भाचा त्या मुलीचा मुलगा आहे. तर ती मुलगी माझ्या आईची कोण?

 
 
 
 

4. दोन संख्यांची बेरीज 50 आहे. जर त्या संख्या तिप्पट करून बेरीज केल्यास उत्तर काय येईल?

 
 
 
 

5. दगलबाज या शब्दातील प्रत्यय खालीलपैकी कोणते आहे?

 
 
 
 

6. चुकीचा पर्याय ओळखा

 
 
 
 

7. लयबद्ध मालिका पूर्ण करा – aacccddmmmaa_ccccdddmmm_

 
 
 
 

8. प्रत्यय येणे या वाक्यप्रचाराचा अचूक अर्थ खालीलपैकी कोणता आहे?

 
 
 
 

9. शिखांची लढाऊ संघटना खालसा दल खालीलपैकी कोणी स्थापन केली?

 
 
 
 

10. भारतातील एकमेव जागृत ज्वालामुखी खालीलपैकी कोठे आहे?

 
 
 
 

11. खालील खालीलपैकी कोणत्या संख्येला 15 18 आणि 25 यांनी भाग दिला असता प्रत्येक वेळी बाकी 14 शिल्लक राहील?

 
 
 
 

12. सुज्ञ या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द खालीलपैकी कोणता आहे?

 
 
 
 

13. जर 18*12=36 आणि 14*18=36 तर 18*16=?

 
 
 
 

14. निकट दृष्टीता ( मायोपिया ) या डोळ्याच्या दोषात …..

 
 
 
 

15. पाच महिला एक काम पंधरा दिवसात पूर्ण करतात. जर दोन पुरुषांची कार्यक्षमता पाच महिलांइतकी असेल तर संपूर्ण काम एका दिवसात करण्यासाठी 50 महिलांसोबत किती पुरुष कामावर असावे लागतील?

 
 
 
 

Question 1 of 15


Police Bharti 2019

Police Bharti 2019 Perfect Guide ( पोलीस भरती संपूर्ण मार्गदर्शक)

Maharashtra Police Bharti 2019 ची परिपूर्ण माहिती,अभ्यास, शारीरिक चाचणी आणि लेखी परीक्षेसाठी हव्या असणाऱ्या सर्व मार्गदर्शनासाठी खालील पेज ला भेट द्या


Leave a Comment

Your email address will not be published.

Don`t copy text!