Free :
  • या सर्व टेस्ट मिळवा अगदी फ्री आपल्या अँप मध्ये ... Free PDF, Free Test, Free Classes

Police Bharti Question Paper 81

1. अमरकंटक इथे कोणत्या नदीचे उगमस्थान आहे?

 
 
 
 

2. उत्तरेकडे तोंड करून बसलेल्या मुलांच्या पूर्व – पश्चिम रांगेमध्ये सर्वात मध्ये असणाऱ्या मुलाच्या उजव्या बाजूला 3 मुले आहेत. तर त्या रांगेत एकूण किती मुले असतील?

 
 
 
 

3. लीपवर्ष सोडता गुढीपाडवा दरवर्षी या दिवशी येतो.

 
 
 
 

4. 1 4 27 16 125 36 343 ?

 
 
 
 

5. 645 = 43 x 12 + 43 x ?

 
 
 
 

6. एका गावातील 30 % लोकांकडे दुचाकी आहे. 60% लोकांकडे चारचाकी आहे. 45% टक्के लोकांकडे दोन्हीही आहे. तर कोणतेही साधन नसणाऱ्या लोकांची टक्केवारी किती असेल?

 
 
 
 

7. तिसरे पदक मिळवणारा मुलगा माझा आहे. – या वाक्यात तिसरे हा शब्द….

 
 
 
 

8. एक दुकानदार 25 रुपये या दराने वही खरेदी करतो. एक डझन वह्या विकल्यानंतर त्याला 360 रुपये मिळतात तर त्याच्या नफ्याची टक्केवारी किती असेल?

 
 
 
 

9. राजू हा प्रियाचा मुलगा आहे. प्रिया ही माणिकरावांची सून आहे. तर प्रियाच्या पतीची आई ही माणिकरावांच्या नातू ची कोण असेल?

 
 
 
 

10. विरुद्धार्थी शब्द निवडा. – भव्य

 
 
 
 

11. राष्ट्रीय लोकसंख्या आयोगाचे पदसिद्ध अध्यक्ष कोण असतात?

 
 
 
 

12. एका संघात अ पेक्षा सर्व मुले उंच आहे. ब पेक्षा 2 मुले उंच आहे. उंचीच्या उतरत्या क्रमाने क दुसरा तर चढत्या क्रमाने ब दुसरा आहे. तर संघात एकूण किती मुले आहेत?

 
 
 
 

13. माणूस अमर झाला तर ! – या वाक्याचे विधानार्थी वाक्यात रुपांतर करा.

 
 
 
 

14. 11 x 11 x 11 x 11 = 121 x ?

 
 
 
 

15. शहाण्याला शब्दाचा मार – या म्हणीचा योग्य अर्थ कोणता आहे?

 
 
 
 

Question 1 of 15


Police Bharti 2019

Police Bharti 2019 Perfect Guide ( पोलीस भरती संपूर्ण मार्गदर्शक)

Maharashtra Police Bharti 2019 ची परिपूर्ण माहिती,अभ्यास, शारीरिक चाचणी आणि लेखी परीक्षेसाठी हव्या असणाऱ्या सर्व मार्गदर्शनासाठी खालील पेज ला भेट द्या


2 thoughts on “Police Bharti Question Paper 81”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!