Police Bharti Question Paper 90

1. रमाबाईंनी काही व्याजदराने 5000 रू बँकेत ठेवले बँकेने 3 वर्षानंतर त्यांना व्याजासहित 6050 रुपये परत दिले तर बँकेने व्याज आकारणी कोणत्या दराने केली असेल?

 
 
 
 

2. तीन संख्या 1:2:3 या प्रमाणात आहे. जर सर्वात लहान आणि मोठ्या संख्येचा गुणाकार 147 असेल तर मधली संख्या कोणती असेल?

 
 
 
 

3. पृथ्वी गोलावरील आडव्या काल्पनिक रेषांना ….. म्हणतात

 
 
 
 

4. उत्कलनांक म्हणजे काय ?

 
 
 
 

5. योग्य शब्द ओळखा

 
 
 
 

6. वेगळे पद ओळखा

 
 
 
 

7. 42 मुलांच्या रांगेत विकास समोरून 23 वा आहे. तर विकास चा मागून कितवा क्रमांक असेल?

 
 
 
 

8. मुलीची आई पोहे करत होती – या वाक्याचे रूपांतर साधा भूतकाळ मध्ये करा

 
 
 
 

9. आयात : निर्यात : : कमाल : ?

 
 
 
 

10. 1#43 + #294 = 46#7 तर # च्या ठिकाणी कोणता अंक असेल?

 
 
 
 

11. भारतात असणाऱ्या रेल्वे विभागांची एकूण संख्या किती आहे?

 
 
 
 

12. जर 319 x 452 = 144188 तर 3.19 x 45.2 = ?

 
 
 
 

13. पाणकोंबडी या सामासिक शब्दाचा विग्रह करा

 
 
 
 

14. महात्मा फुले यांनी मुलींची पहिली शाळा कोणत्या वर्षी सुरू केली होती?

 
 
 
 

15. दवाखाना : डॉक्टर : : ? : कर्मचारी

 
 
 
 

Question 1 of 15


Police Bharti 2019

Police Bharti 2019 Perfect Guide ( पोलीस भरती संपूर्ण मार्गदर्शक)

Maharashtra Police Bharti 2019 ची परिपूर्ण माहिती,अभ्यास, शारीरिक चाचणी आणि लेखी परीक्षेसाठी हव्या असणाऱ्या सर्व मार्गदर्शनासाठी खालील पेज ला भेट द्या


4 thoughts on “Police Bharti Question Paper 90”

  1. Sangita patil

    Sir Thank you so much
    तुम्हाला मनापासून धन्यवाद सर तुम्ही खूप चांगल्याप्रकारे तयारी करून घेताय विद्यार्थ्यांकडून आम्हाला या गोष्टींचा पुढे परिक्षेला नक्कीच फायदा होणार आहे ही खात्री आहे सर मला.
    सर मला तुम्हाला एक विनंती आहे की तुम्ही जे गणिताचे प्रश्न टाकतात त्याचे आम्हाला स्पष्टीकरण पण देत जा सर जेणेकरून एखादे गणित नाही सुटले तर त्याचं स्पष्टीकरण कसे केले ते बघून सराव करता येईल. म्हणून सर मला तुम्हाला इतकंच सांगणं आहे की गणिताच्या उदाहरणच स्पष्टीकरण द्यावे कृपा करून

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Don`t copy text!