Police Bharti Question Paper 94

1. वर्गातील 30 मुलांचे सरासरी वय 14 वर्षे आहे. जर त्यात शिक्षकाचे वय मिळविल्यास ते सरासरी वय 15 वर्षे होते तर त्या शिक्षकाचे वय किती वर्षे असेल?

 
 
 
 

2. भारतातील पंचायत राज ही संकल्पना स्वीकारणारे पहिले राज्य कोणते आहे?

 
 
 
 

3. संख्या मालिका पूर्ण करा – 2, 5 ,10, 17, 26, 37, ?

 
 
 
 

4. अंग राखून काम करणाऱ्या व्यक्तीला काय म्हणता येईल?

 
 
 
 

5. ग्रीनपार्क हे प्रसिद्ध मैदान खालील पैकी कोठे आहे?

 
 
 
 

6. नळे इंद्रासी असे बोलिजेल – या वाक्याचा प्रयोग ओळखा

 
 
 
 

7. संत ज्ञानेश्वरांचा भगवद् गीतेवर आधारित ग्रंथ कोणता आहे?

 
 
 
 

8. एका त्रिकोणाचे कोन हे 3:4:8 या प्रमाणात आहे. तर त्या त्रिकोणाच्या सर्वात मोठ्या कोनाचे माप किती असेल?

 
 
 
 

9. जर F-O-I आणि H-Y-Q तर L-*-D तर * च्या जागी काय येईल?

 
 
 
 

10. तराळ – अंतराळ ही प्रसिद्ध साहित्यकृती खालील पैकी कोणाची आहे?

 
 
 
 

11. भारत देशाचे हवामान खालील पैकी कसे आहे?

 
 
 
 

12. विसंगत घटक ओळखा

 
 
 
 

13. एका वस्तूची किंमत 300 रुपये होती , ती 20% ने वाढवली त्यानंतर ही वाढवलेली किंमत 20% ने कमी केली. तर आता वस्तूची किंमत मूळ किंमतीपेक्षा किती ने कमी किंवा जास्त असेल?

 
 
 
 

14. एका संख्येचा घात शून्य असेल तर त्या संख्येची किंमत किती असेल?

 
 
 
 

15. राष्ट्रपती स्वतःला राष्ट्रसेवक मानतात. या वाक्यातील स्वतः ला हा शब्द ….. आहे.

 
 
 
 

Question 1 of 15


Police Bharti 2019

Police Bharti 2019 Perfect Guide ( पोलीस भरती संपूर्ण मार्गदर्शक)

Maharashtra Police Bharti 2019 ची परिपूर्ण माहिती,अभ्यास, शारीरिक चाचणी आणि लेखी परीक्षेसाठी हव्या असणाऱ्या सर्व मार्गदर्शनासाठी खालील पेज ला भेट द्या


Leave a Comment

Your email address will not be published.

Don`t copy text!