Free :
 • या सर्व टेस्ट मिळवा अगदी फ्री आपल्या अँप मध्ये ... Free PDF, Free Test, Free Classes

Science Practice Question Paper 03 | विज्ञान सराव परीक्षा 03

1. सर्वयोग्य दाता असे कोणत्या रक्तगटाच्या मनुष्याला म्हणता येईल? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

2. गुणसूत्रे ही …. ची बनलेली असतात [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

3. प्लाझमोडियम या परजीवामुळे ….. हा रोग होतो [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

4. मानवाच्या प्रत्येक जबड्यात ….. दात असतात [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

5. वनस्पतींच्या वाढीसाठी साधारणपणे किती मूलद्रव्यांची आवश्यकता असते ? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

6. हृदयातील शुद्ध रक्त शरीराकडे नेण्याचे काम …. करतात [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

7. आकाराने सर्वात लहान पक्षी कोणता आहे? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

8. 9 Kcal इतकी ऊर्जा 1 ग्रॅम ….. पासून मिळते [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

9. समुद्रातील ….. या प्राण्यापासून मोती मिळवले जातात [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

10. विंचू हा ….. सजीव आहे [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

11. सजीवांमध्ये शरीरातील टाकाऊ द्रव्य बाहेर टाकण्याची क्रिया …. या नावाने ओळखले जाते [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

12. वाहणाऱ्या रक्ताची गुठळी तयार होत नाही आणि यामुळे रक्तप्रवाह थांबत नाही. हे …. जीवनसत्वाच्या अभावाचे लक्षण आहे [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

13. रात्री झाडाखाली झोपू नये कारण रात्रीच्या वेळी झाडे …. हा वायू उत्सर्जित करतात [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

14. स्पायरोगायरा हे एक प्रकारचे ….. आहे [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

15. प्रकाश संश्लेषणाच्या क्रियेत प्रकाश ऊर्जेचे रूपांतर खालीलपैकी कोणत्या ऊर्जेत होते ? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

Question 1 of 15


7 thoughts on “Science Practice Question Paper 03 | विज्ञान सराव परीक्षा 03”

 1. समुद्रातील…………या प्राण्यापासून मोती मिळवले जातात.
  याचे उत्तर मोलुस्का आहे का सर
  Google var moluska दाखवत आहे.

  1. या प्रश्नाचे उत्तर दोन्हीही असे पाहिजे.
   धन्यवाद .
   ही चूक दुरुस्त करण्यात आली आहे

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!