Free :
  • या सर्व टेस्ट मिळवा अगदी फ्री आपल्या अँप मध्ये ... Free PDF, Free Test, Free Classes

Science Practice Question Paper 06 | विज्ञान सराव परीक्षा 06

1. दूरदर्शन संचात खालीलपैकी कोणते किरणे वापरलेले असतात? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

2. क्षयरोगाचा परिणाम मुख्यतः खालील पैकी कोणत्या अवयवावर होतो? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

3. न्यूटन या एककात खालीलपैकी काय मोजता येते ? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

4. मूलद्रव्यांचे वर्गीकरण करत असताना अष्टकाची संकल्पना खालीलपैकी कोणी मांडली? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

5. चिंचेमध्ये खालील पैकी कोणते ॲसिड असते? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

6. …. गॅस मध्ये ब्युटेन आणि आयसोब्युटेन हे घटक असतात [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

7. दगडफूल हे …. पासून बनलेले असते [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

8. न्यूटनने गतिविषयक किती नियम मांडले आहे? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

9. मानवाने वापरलेला पहिला धातू खालीलपैकी कोणता आहे? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

10. कोणत्या प्राण्याचे अंडे हे सर्वात मोठी पेशी मानली जाते? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

11. पाण्यात विरघळणारे जीवनसत्व खालीलपैकी कोणते नाही? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

12. पाव तयार करत असताना उत्प्रेरक म्हणून खालीलपैकी काय वापरतात? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

13. अमांश हा आजार ….. या आदिजीवामुळे होतो [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

14. आगकाडी तयार करण्यासाठी खालीलपैकी कोणता फॉस्फरस वापरतात? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

15. जमिनीवर आढळणाऱ्या प्राण्यांना ….. असे म्हणतात [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

Question 1 of 15


3 thoughts on “Science Practice Question Paper 06 | विज्ञान सराव परीक्षा 06”

  1. I Am not good in police Bharti but l am good because l am good in my Life and I am proud in my Life Jai Hind

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!