Answer key Police Bharti Practice Exam 32

1. आशा वायव्येकडे बघत उभी आहे तर तिच्या डाव्या हाताला कोणती दिशा असेल? वायव्य ईशान्य आग्नेय नैऋत्य 2. खालील पैकी कोणता शब्द विकल्पबोधक उभयान्वयी अव्यय नाही? किंतु किंवा अथवा वा महत्वाची टीप : विकल्प म्हणजे पर्याय, आणि पर्याय आपण किंवा , अथवा , वा या शब्दांनी दाखवतो. जसे राम किंवा श्याम , असे वा तसे . वरील […]

Answer key Police Bharti Practice Exam 32 Read More »