Free :
  • या सर्व टेस्ट मिळवा अगदी फ्री आपल्या अँप मध्ये ... Free PDF, Free Test, Free Classes

Police Bharti Practice Test 01

1. राम आणि श्याम मित्र आहेत – वाक्यात एकूण किती नाम आहेत?

 
 
 
 

2. ( 1/4+ 1/8 +1/12) x 24=?

 
 
 
 

3. खालील अर्थाची म्हण कोणती आहे? शुद्र माणसे शुद्र गोष्टीने संतुष्ट होतात

 
 
 
 

4. एका संख्येला 3 ने भाग देण्या ऐवजी 3 ने गुणले तर उत्तर 36 आले तर मूळ उत्तर किती असेल?

 
 
 
 

5. 96/3 x 12 + 8 – 9=?

 
 
 
 

6. समानार्थी शब्द निवडा – कोदंड

 
 
 
 

7. आई व मुलाच्या वयात 20 वर्षे फरक आहे आणि त्यांच्या वयाची बेरीज 52 वर्षे आहे तर मुलाचे वय किती वर्षे असेल?

 
 
 
 

8. एका संख्येच्या 1/8 आणि 1/16 भागातील फरक हा 6 आहे तर ती संख्या कोणती’?

 
 
 
 

9. रविवारी गाडी येत असते – वाक्याचा काळ ओळखा.

 
 
 
 

10. राजा या शब्दाचे सामान्य रूप खालील पैकी कोणते आहे?

 
 
 
 

Question 1 of 10

19 thoughts on “Police Bharti Practice Test 01”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!