Police Bharti Practice Test 01

1. समानार्थी शब्द निवडा – कोदंड

 
 
 
 

2. ( 1/4+ 1/8 +1/12) x 24=?

 
 
 
 

3. 96/3 x 12 + 8 – 9=?

 
 
 
 

4. एका संख्येला 3 ने भाग देण्या ऐवजी 3 ने गुणले तर उत्तर 36 आले तर मूळ उत्तर किती असेल?

 
 
 
 

5. राजा या शब्दाचे सामान्य रूप खालील पैकी कोणते आहे?

 
 
 
 

6. खालील अर्थाची म्हण कोणती आहे? शुद्र माणसे शुद्र गोष्टीने संतुष्ट होतात

 
 
 
 

7. राम आणि श्याम मित्र आहेत – वाक्यात एकूण किती नाम आहेत?

 
 
 
 

8. रविवारी गाडी येत असते – वाक्याचा काळ ओळखा.

 
 
 
 

9. आई व मुलाच्या वयात 20 वर्षे फरक आहे आणि त्यांच्या वयाची बेरीज 52 वर्षे आहे तर मुलाचे वय किती वर्षे असेल?

 
 
 
 

10. एका संख्येच्या 1/8 आणि 1/16 भागातील फरक हा 6 आहे तर ती संख्या कोणती’?

 
 
 
 

Question 1 of 10

18 thoughts on “Police Bharti Practice Test 01”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!