Free :
  • या सर्व टेस्ट मिळवा अगदी फ्री आपल्या अँप मध्ये ... Free PDF, Free Test, Free Classes

Marathi Practice Exam 52

1. एकमेकांच्या विरुद्ध बाजू
हा अर्थ दाखविणारी म्हण निवडा [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये sbfied test असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

2. आडवाट या शब्दातील उपसर्ग कोणता आहे? [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये sbfied test असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

3. वर्णमालेत एकूण व्यंजनांची संख्या किती आहे? [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये sbfied test असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

4. वृत्तांचा अभ्यास करताना लघु अक्षरे …. या चिन्हाने दाखवितात [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये sbfied test असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

5. गाईच्या ओरडण्याचा आवाज …. म्हणून ओळखला जातो [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये sbfied test असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

6. उद्या सर्वांना पगार मिळेल – वाक्याचा प्रकार ओळखा [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

7. देवापुढे नैवद्य ठेवला पण तो मांजरीने खाल्ला – या वाक्यातील शब्दयोगी अव्यय ओळखा [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये sbfied test असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

8. मी उठलो आणि पुन्हा लिहू लागलो
मिश्र वाक्यात रुपांतर करा [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये sbfied test असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

9. सुहास …. खुप वेगाने पळाला
– योग्य शब्द निवडून वाक्य पूर्ण करा [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये sbfied test असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

10. सन्यम हा शब्द चुकला आहे तो कसा लिहावा ? [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये sbfied test असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

11. काय मस्त भाजले आहे हे कणीस !
या वाक्याचे रुपांतर विधानार्थी वाक्यात करा [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये sbfied test असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

12. मधाचे बोट लावणे
हा वाक् प्रचार कोणता अर्थ व्यक्त करतो? [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये sbfied test असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

13. खोके हा शब्द वाक्यात वापरण्यासाठी त्यात काय बदल करावा लागेल?
मांजर ….. जाऊन बसली [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये sbfied test असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

14. कोणत्या नामाचा प्रकार नाही? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

15. सुरेशने कोणाला सांगितले होते? – या वाक्यातील सर्वनाम प्रकार ओळखा [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये sbfied test असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

16. वाद्यांच्या …. असतो [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये sbfied test असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

17. सकर्मक भावे प्रयोगाचे उदाहरण ओळखा [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

18. आधी प्रिय वाटणारी पण नंतर त्रासदायक ठरणारी गोष्ट कोणत्या शब्दाद्वारे व्यक्त केली जाते? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

19. विरुद्धार्थी शब्द निवडा
आळशी [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये sbfied test असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

20. वेगळा शब्द निवडा [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये sbfied test असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

21. पुस्तक घेऊन ये – या वाक्यात क्रियापदाने व्यक्त केलेला अर्थ ओळखा [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये sbfied test असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

22. कर्णाने धनुष्य उचलताच सर्वांच्या भुवया उंचावल्या – क्रियापद प्रकार ओळखा [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये sbfied test असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

23. अरबी शब्दांचा गट ओळखा [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

24. …… इतके पैसे एका पेटीत असू शकतात तर !
योग्य केवलप्रयोगी अव्यय निवडा [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये sbfied test असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

25. लिंग ही संकल्पना लक्षात घेऊन विसंगत पर्याय ओळखा [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये sbfied test असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

Question 1 of 25


मित्रांनो आजच्या टेस्टमध्ये तुम्हाला किती मार्क मिळाले हे मला कमेंट करून नक्की कळवा

मराठी विषयाच्या आणखी टेस्ट
मराठी – प्रकरणानुसार टेस्ट

37 thoughts on “Marathi Practice Exam 52”

    1. टेस्ट गुगल क्रोम मध्ये सोडवा.
      तुमचे चुकलेले आणि बरोबर उत्तरे दिसतील तिथे..

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!