Free :
  • या सर्व टेस्ट मिळवा अगदी फ्री आपल्या अँप मध्ये ... Free PDF, Free Test, Free Classes

Marathi Practice Exam 58

1. खालीलपैकी कोणता संयुक्त स्वर नाही? [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये sbfied test असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

2. गरुड या शब्दाचे अनेकवचन काय होईल? [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये sbfied test असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

3. …. माझा भाऊ आहे आणि … तुझा भाऊ आहे
– क्रमाने येणारा सर्वनाम प्रकार ओळखा [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये sbfied test असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

4. (जीभ) चटपटीत खायला लागते – योग्य सामान्य रूप करा [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये sbfied test असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

5. आबा आले तेव्हा नाटक संपून गेलेले होते – या वाक्यात नंतर झालेली क्रिया कोणत्या काळाने दर्शवली आहे? [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये sbfied test असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

6. गणिताचे पुस्तक हरवले – या वाक्याचा विचार करून चुकीचा पर्याय ओळखा [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये sbfied test असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

7. डोंगरातून वाट काढत सद्दाम आईसाठी औषध आणायला गेला – विभक्ती प्रत्यय ओळखा [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये sbfied test असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

8. धनी – विरुद्धार्थी शब्द निवडा [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये sbfied test असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

9. गतिवाचक शब्दयोगी अव्यय वापरलेले वाक्य ओळखा [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये sbfied test असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

10. लग्नात द्यावयाच्या भेटवस्तूला कोणता एकच मराठी शब्द वापरता येईल? [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये sbfied test असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

11. रुधिर या शब्दाचा समानार्थी शब्द निवडा [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये sbfied test असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

12. बोलणे हे एक त्याच्या व्यक्तिमत्त्वाचे लक्षण आहे
या वाक्यात बोलणे हा शब्द … आहे [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये sbfied test असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

13. हळू जेव टिव्ही काय पळून जाणार आहे? –
क्रियाविशेषण असणारा पर्याय ओळखा [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये sbfied test असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

14. शब्दांच्या जातींपैकी किती जाती विकारी आहेत? [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये sbfied test असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

15. भगवती हा शब्द कोणत्या शब्दाचे स्त्रीलिंगी रूप आहे ? [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये sbfied test असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

16. मूग गिळणे या वाक् प्रचाराचा अर्थ काय होतो? [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये sbfied test असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

17. छान हे ….. केवलप्रयोगी अव्यय आहे [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये sbfied test असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

18. अर्धा किलो जिलेबी घेऊन भिवा आपल्या लाडक्या लेकीकडे गेला.
या वाक्यातील संख्या विशेषणाचा प्रकार ओळखा [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये sbfied test असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

19. बेत ठरला. पुर्ण झाला नाही
या वाक्यापासून संयुक्त वाक्य तयार करा [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये sbfied test असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

20. दुर्जन हा शब्द ….. संधीचे उदाहरण आहे [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये sbfied test असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

Question 1 of 20


4 thoughts on “Marathi Practice Exam 58”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!