Free :
  • या सर्व टेस्ट मिळवा अगदी फ्री आपल्या अँप मध्ये ... Free PDF, Free Test, Free Classes

Marathi Practice Exam 65

1. करण हा करकार्थ कोणत्या विभक्तीचा आहे? [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये StudyWadi असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

2. सतत फोनवर बोलणारा विशाल आज ऑफिसमध्ये खूप शांत बसला होता. – या वाक्यातील उद्देश आणि उद्देशविस्तार ओळखा [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये StudyWadi असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

3. मला शास्त्रीय संगीत खूप आवडते – प्रयोग ओळखा [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये StudyWadi असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

4. दहा गेले पाच उरले ही म्हण कोणत्या व्यक्तीसाठी वापरता येईल? [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये StudyWadi असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

5. कोण मुलगा मला विचारत होता?
या वाक्यातील कोण हा शब्द …. आहे [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये StudyWadi असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

6. महेंद्रसिंह धोनी फार वेगाने धावतो – या वाक्यातील क्रिया विशेषण अव्यय ओळखा
a. फार b. वेगाने c. धावतो [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये StudyWadi असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

7. आदेश मिळताच सर्व आरोग्य कर्मचारी कामावर रजू झाले – अशुद्ध शब्द ओळखा [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये StudyWadi असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

8. दुकाने बंद झाली म्हणून ऑनलाईन खरेदी वाढली. या वाक्यातील उभयान्वयी अव्यय हे …. प्रकाराचे आहे [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये StudyWadi असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

9. चक्रपाणि या सामासिक शब्दाचा विग्रह करा [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये StudyWadi असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

10. …. देणाऱ्या व्यक्ती पेक्षा …. देणारी व्यक्ती महान असतो
– शब्द निवडून वाक्य पूर्ण करा [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये StudyWadi असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

11. योग्य विराम चिन्ह द्या
डबा आज आला नाही का [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये StudyWadi असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

12. मलूल शब्दाच्या विरूद्ध अर्थ दाखवणारा शब्द निवडा [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये StudyWadi असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

13. शब्द समुहाबद्दल एक शब्द निवडा
सर्व दिशांना पांगलेले – [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये StudyWadi असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

14. भंगार हा शब्द ….. शब्द आहे [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये StudyWadi असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

15. क्षम्य म्हणजे काय? [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये StudyWadi असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

16. डब्यात कमीत कमी दहा ….. असतील.
वचनाचा विचार करून शब्द निवडा [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये StudyWadi असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

17. विशेषनाम असणारे वाक्य ओळखा [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये StudyWadi असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

18. अल्पोपाहार या शब्दाची संधी सोडवा [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये StudyWadi असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

19. राहुलने हे पुस्तक याआधीच ……
वाक्य पूर्ण करण्यासाठी योग्य काळाचे क्रियापद निवडा [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये StudyWadi असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

20. कठीण प्रतिज्ञा कोणत्या शब्दाने ओळखली जाते? [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये StudyWadi असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

Question 1 of 20


2 thoughts on “Marathi Practice Exam 65”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!