Marathi Practice Question Paper 124 [ मराठी सराव परीक्षा ]

1. अर्थभेद ओळखा.
पाणि – पाणी

 
 
 
 

2. यास्तव तस्मात – हे कोणत्या प्रकारचे उभयान्वयी अव्यय आहे ?

 
 
 
 

3. मुदत हा शब्द कोणत्या भाषेतून आला आहे ?

 
 
 
 

4. पुढील सामासिक शब्दांचे समास ओळखा.
कमलनेत्र व श्यामसुंदर

 
 
 
 

5. खाली दिलेली म्हण योग्य शब्दाने पूर्ण करा.
दैव आले द्यायला अन् ……… नाही घ्यायला

 
 
 
 

6. खालील वाक्प्रचाराचा अचूक अर्थ पर्यायातून निवडा.
बारा गावचे पाणी पिणे

 
 
 
 

7. खालील पर्यायी उत्तरातील उद्गारवाचक वाक्य कोणते ?

 
 
 
 

8. रेकणे असते …….

 
 
 
 

9. कोल्हेकुई : ? : : बोलाचीच कढी : केवळ शाब्दिक वचने

 
 
 
 

10. दुहिता – या शब्दाला समानार्थी शब्द पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

11. कोणत्या विभक्तीला अनेक वचनासाठी प्रत्यय आहे परंतु एकवचनास प्रत्यय नाही ?

 
 
 
 

12. खालीलपैकी कोणता अनुनासिक वर्ण ‘त’ वर्गातील आहे ?

 
 
 
 

13. ई कारान्त स्त्रीलिंगी नामाचे अनेक वचन या कारान्त होते या नियमात बसणारा शब्द निवडा.

 
 
 
 

14. आजीच्याने जिना चढवतो. – वाक्याचा प्रयोग ओळखा.

 
 
 
 

15. चुकीचा पर्याय निवडा.

 
 
 
 

Question 1 of 15


आजच्या टेस्ट मध्ये किती मार्क्स मिळाले ? मला कमेंट करून सांगा बरं ..

176 thoughts on “Marathi Practice Question Paper 124 [ मराठी सराव परीक्षा ]”

    1. खुप छान टेस्ट होती सर मला 15 पेकी 13 घेतले

    2. राज मेश्राम

      खूप मस्त होती सर टेस्ट मी 15घेतल

    3. खूप मस्त होती सर टेस्ट मला 12मार्क पडले

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!