Marathi Practice Question Paper 94 [ मराठी सराव परीक्षा ]

1. कर – हे कोणत्या प्रकारचे क्रियापद आहे? [ StudyWadi.in ]

 
 
 
 

2. जेव्हा पूर्ण शब्द जसाचा तसा न येता एखादे अक्षर बदलून येऊन त्यापासून एक नवा शब्द तयार होतो त्या शब्दाला …. शब्द म्हणतात [ StudyWadi.in ]

 
 
 
 

3. खालील म्हण पूर्ण करा
खाण तशी …. [ StudyWadi.in ]

 
 
 
 

4. समीर (a) समोर (b) आला तेव्हा त्याच्यासमोर (c) एक व्यक्ती उभा होता – या वाक्यात कोणता शब्द शब्दयोगी अव्यय आहे? [ StudyWadi.in ]

 
 
 
 

5. कलाकाराने सर्वांना रडवले – प्रयोग ओळखा [ StudyWadi.in ]

 
 
 
 

6. खालीलपैकी कोणते भाववाचक नाम आहे? [ StudyWadi.in ]

 
 
 
 

7. खालीलपैकी कोणत्या पर्यायाचे स्त्रीलिंगी रूप इतरांपेक्षा वेगळे होते? [ StudyWadi.in ]

 
 
 
 

8. रज: कण या शब्दाचा विग्रह कसा होईल? [ StudyWadi.in ]

 
 
 
 

9. अयोग्य जोडी ओळखा [ StudyWadi.in ]

 
 
 
 

10. आबांचा मुलगा वाड्यातून बाहेर आला – यातील कोणता शब्द पंचमी विभक्तीचे प्रत्यय घेऊन वाक्यात आलेला आहे? [ StudyWadi.in ]

 
 
 
 

11. गजमोजणी सामासिक शब्दाचा विग्रह कसा होईल? [ StudyWadi.in ]

 
 
 
 

12. खालील पर्यायातून तत्सम शब्द ओळखा [ StudyWadi.in ]

 
 
 
 

13. योग्य विधान ओळखा
1) निशाचर – रात्री फिरणारे
2) नभचर – आकाशात फिरणारे [ StudyWadi.in ]

 
 
 
 

14. खालील पर्यायातून शुद्ध शब्द ओळखा [ StudyWadi.in ]

 
 
 
 

15. माझे पैसे कधी परत मिळणार आहे? – या वाक्यात कोणते विशेषण आलेले आहे? [ StudyWadi.in ]

 
 
 
 

Question 1 of 15


आजच्या टेस्ट मध्ये किती मार्क्स मिळाले ? मला कमेंट करून सांगा बरं ..

22 thoughts on “Marathi Practice Question Paper 94 [ मराठी सराव परीक्षा ]”

  1. रोशन

    12/15 “हरीण” या शब्दाचे पुल्लिंगी रूप काय आहे मग??? मालक-मालकीण, सुतार-सुतारीण बरोबर आहे.. पण ‘हर’ या शब्दाला ‘ईण’ प्रत्यय लावून हरीण होते काय???

  2. मी तुमचे उपकार कधीच विसरू शकणार नाही

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!