Panchayat Raj Test 02 [ पंचायत राज टेस्ट 02 ]

1. महाराष्ट्रात एकूण किती कटक मंडळे आहेत ? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

2. पद आणि राजीनामा हा विचार करून योग्य जोडी ओळखा [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

3. घटनेच्या कोणत्या कलमात ग्रामपंचायत स्थापनेबाबत तरतूद करण्यात आली आहे ? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

4. गट विकास अधिकारी यांच्यावर नजीकचे नियंत्रण खालीलपैकी कोणत्या अधिकाऱ्याचे असते ? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

5. पंचायत समितीचा कार्यकाळ सर्वसाधारण स्थितीत …. वर्षांचा असतो [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

6. कलम 117 नुसार पंचायत समितीच्या वर्षभरात किती सभा होणे आवश्यक आहे? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

7. नगरसेवक पदाची निवडणूक लढविण्यासाठी उमेदवाराने आपल्या वयाचे … वर्षे पूर्ण केलेले असावेत [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

8. पंचायत राज व्यवस्थेचा अभ्यास करणारी महाराष्ट्र शासन पुरस्कृत समिती खालील पर्यायातून निवडा [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

9. ग्रामपंचायतीमध्ये महिलांसाठी एकूण सदस्यसंख्येच्या किती टक्के जागा राखीव असतात ? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

10. महानगरपालिका अस्तित्वात येण्यासाठी नगरपालिका क्षेत्राची लोकसंख्या …. पेक्षा जास्त असायला हवी [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

11. पंचायत समितीचे सभापती हे …. चे पदसिद्ध सदस्य असतात [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

12. शहराचा पहिला नागरिक असे खालीलपैकी कोणाला संबोधता येईल ? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

13. जिल्हा परिषदेच्या सार्वजनिक आरोग्य समितीचा सचिव खालीलपैकी कोण असतो ? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

14. जिल्हा परिषदेचा उपाध्यक्ष एकावेळी किती वर्ष आपल्या पदावर राहू शकतो ? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

15. 25000 रु पेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असणारे ग्रामपंचायतीचे हिशेब तपासणीचे अधिकार खालीलपैकी कोणाकडे असतात? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

Question 1 of 15


5 thoughts on “Panchayat Raj Test 02 [ पंचायत राज टेस्ट 02 ]”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!