Free :
  • या सर्व टेस्ट मिळवा अगदी फ्री आपल्या अँप मध्ये ... Free PDF, Free Test, Free Classes

Police Bharti Exam 161

1. 1 ते 27 पर्यंतच्या सर्व मूळ संख्यांची बेरीज किती?

 
 
 
 

2. सहाध्यायी’ या शब्दाची संधी कशी सोडवाल?

 
 
 
 

3. एका सांकेतिक भाषेत MOBILE हा शब्द OMIBEL असा लिहितात त्या सांकेतिक भाषेत ADDICT हा शब्द कसा लिहिला जाईल?

 
 
 
 

4. प्रश्नचिन्हाच्या जागी योग्य पर्याय निवडा.
AZ CX ? GT IR

 
 
 
 

5. खालीलपैकी कोणत्या वेदात संगीतशास्त्राचा उल्लेख आहे?

 
 
 
 

6. पचन संस्थेची निगडित संबंधित असणारी ग्रंथी निवडा

 
 
 
 

7. खालील वाक्प्रचाराचा अर्थ काय होतो?
शहानिशा करणे

 
 
 
 

8. योग्य पर्याय निवडा.

 
 
 
 

9. A एक काम 9 दिवसात पूर्ण करतो B तेच काम 18 दिवसात पूर्ण करतो तर दोघे मिळून ते काम किती दिवसात पूर्ण करतील?

 
 
 
 

10. एखादी गोष्ट पुन्हा तपासून पाहिली जाते तेव्हा तिथे …. केली असे म्हणता येणार नाही.

 
 
 
 

11. 1000 रू वर 5% दराने 2 वर्षांत मिळणारे चक्रवाढ व्याज किती असेल?

 
 
 
 

12. 3/8 च्या 1/4 मध्ये किती मिळवावे म्हणजे उत्तर 7/32 येईल?

 
 
 
 

13. जसा वीट (Brick) चा संबंध मातीशी आहे तसा पाव (bread) चा संबंध कशाशी आहे ?

 
 
 
 

14. खाली दिलेल्या मालिकेत किती चिन्हांच्या लगेचच नंतर व्यंजन आले आहे ?
FGR¥ZKF&IDLG&REIYTRQ#W%#AFTI

 
 
 
 

15. 08 मार्च हा दिवस ….. महिला म्हणून साजरा केला जातो.

 
 
 
 

Question 1 of 15

Police Bharti 2022 Question Paper, Online Test, Free Mock Test with Explanation

Subjects : Current Affairs, General Knowledge, Mathematics and Reasoning and Marathi Grammarमित्रांनो , आजची टेस्ट तुम्हाला कशी वाटली? तुम्ही या टेस्ट मध्ये किती मार्क्स घेतले नक्की Comment करून कळवा

7 thoughts on “Police Bharti Exam 161”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!