Free :
  • या सर्व टेस्ट मिळवा अगदी फ्री आपल्या अँप मध्ये ... Free PDF, Free Test, Free Classes

Police Bharti Exam 192

1. खाली दिलेल्या शब्दसमुहासाठी योग्य शब्द पर्यायातून निवडा.
पिकांच्या दोन ओळीतील अंतर

 
 
 
 

2. प्रत्ययविरहित असणारी विभक्ती कोणती आहे ?

 
 
 
 

3. अंकात लिहा.
नऊ अब्ज एकोणीस कोटी तीन लक्ष सत्तावीस हजार पाचशे त्रेसष्ट.

 
 
 
 

4. 9×17×0+6 = ?

 
 
 
 

5. घड्याळात सव्वा दोन वाजले असता काट्यांची स्थिती कशी असेल ?

 
 
 
 

6. 124 लि. दुधामध्ये 25% पाणी व 160 लि. दुधामध्ये 15% पाणी आहे जर दोन्ही दूध एकत्र केले तर मिश्रणातील पाण्याचे प्रमाण किती टक्के असेल ?

 
 
 
 

7. जर इंग्रजी वर्णमाला उलट्या क्रमाने लिहिली तर खालीलपैकी कोणते अक्षर डावीकडून 18 वे येईल?

 
 
 
 

8. देवगिरी किल्ल्याचे नाव दौलताबाद असे कोणी बदलले होते?

 
 
 
 

9. नामाच्या लिंग विचारासंबंधी चुकीचा पर्याय निवडा.

 
 
 
 

10. प्रिया आणि प्रीती दोघी मिळून एक काम 24 दिवसात पूर्ण करतात तेच काम प्रियाने एकटीने पूर्ण केल्यास तिला 40 दिवस लागतात तर प्रीतीला ते काम एकटीला पूर्ण करण्यासाठी किती दिवस लागतील ?

 
 
 
 

11. हिरा हे कोणत्या मूलद्रव्याचे सर्वात शुद्ध रूप आहे?

 
 
 
 

12. खाशाबा जाधव यांनी …. येथे कुस्तीतील पहिले ब्राँझ मेडल मिळवले होते.

 
 
 
 

13. पुढीलपैकी अनेकवचनी शब्द ओळखा.

 
 
 
 

14. खालील आकृतीत एकूण किती चौकोन आहेत ?

 
 
 
 

15. जया ही राहुलची पत्नी आहे सुरेखा ही जयाची बहिण असेल तर राहुलची कोण ?

 
 
 
 

Question 1 of 15

Police Bharti 2023 Question Paper, Online Test, Free Mock Test with Explanation

Subjects : Current Affairs, General Knowledge, Mathematics and Reasoning and Marathi Grammar



मित्रांनो , आजची टेस्ट तुम्हाला कशी वाटली? तुम्ही या टेस्ट मध्ये किती मार्क्स घेतले नक्की Comment करून कळवा

18 thoughts on “Police Bharti Exam 192”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!