Police Bharti Exam 194

1. SRPF जवानाचा गट क्रमांक कसा ओळखता येतो?

 
 
 
 

2. खालीलपैकी कोणत्या संख्येला 8 ने निःशेष भाग जाईल ?

 
 
 
 

3. एका व्यवहारात झालेला 6800 रू.नफा P Q आणि R यांना अनुक्रमे 4:7:6 या प्रमाणात वाटल्यास R चा वाटा किती रुपये ?

 
 
 
 

4. दहा मुलांनी एका खेळात भाग घेतला आहे प्रत्येकाला दुसऱ्या मुलाशी सामना खेळावयाचा आहे तर असे एकूण किती सामने होतील ?

 
 
 
 

5. महाराष्ट्र विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन … येथे भरते

 
 
 
 

6. अशुद्ध शब्द निवडा.

 
 
 
 

7. न्यायालयात राज्याची बाजू मांडण्याचे कार्य खालीलपैकी कोणाचे असते?

 
 
 
 

8. जर मातीला झाड म्हटले झाडाला कुंपण म्हटले कुंपणाला खत म्हटले खताला पाणी म्हटले पाण्याला माती म्हटले तर फळे कुठे येतील ?

 
 
 
 

9. बोला मंदिरात येण्यासाठी कोण तयार आहे? – या वाक्यात कोणत्या शब्दानंतर स्वल्पविराम येईल ?

 
 
 
 

10. a= 7/8 b =13/17 c =19/24
d =17/29 तर a b c d या संख्या चढत्या क्रमाने लावा.

 
 
 
 

11. विधाने
1) काही गाजर मुळे आहेत
2) काही मुळे बटाटे आहेत
3) सर्व बटाटे कांदे आहेत
निष्कर्ष
1) काही बटाटे गाजर आहेत
2) काही कांदे मुळे आहेत
3) काही कांदे गाजर आहेत

 
 
 
 

12. पुढील नामाचा प्रकार ओळखा. –
वक्रता

 
 
 
 

13. विरुद्धार्थी शब्द सांगा.
वेध × ?

 
 
 
 

14. जर
4×5 = 16125
2×9 = 4729
8×7 = 64343
तर
6×8 = ?

 
 
 
 

15. 25 आंब्याच्या झाडावर प्रत्येकी 18 आंबे होते त्यातील 16 झाडावरील सर्व आंबे काढण्यात आले तर आता झाडावर किती आंबे शिल्लक असतील ?

 
 
 
 

Question 1 of 15

Police Bharti 2023 Question Paper, Online Test, Free Mock Test with Explanation

Subjects : Current Affairs, General Knowledge, Mathematics and Reasoning and Marathi Grammarमित्रांनो , आजची टेस्ट तुम्हाला कशी वाटली? तुम्ही या टेस्ट मध्ये किती मार्क्स घेतले नक्की Comment करून कळवा

13 thoughts on “Police Bharti Exam 194”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!