Police Bharti Exam 54

1. (37-12+16-25) = ? प्रश्नचिन्हाच्या जागी येणारे उत्तर रोमन संख्येत कसे लिहाल?

 
 
 
 

2. खाली दिलेल्या होकारार्थी वाक्याचे नकारार्थी वाक्यात कशा प्रकारे रूपांतर करता येईल?
नेहा सकाळी लवकर उठते.

 
 
 
 

3. प्रश्नचिन्हाच्या जागी कोणती संख्या येईल ते सांगा.
6 18 3 21 7 56 ?

 
 
 
 

4. 1) परवा गांधी जयंती होती
2) उद्या रविवार आहे
दिलेल्या विधानांवरुन निश्चित खरे असलेले विधान पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

5. प्रश्नचिन्हाच्या जागी योग्य पर्याय निवडून लिहा.
ZAY XBW VCU TDS ?

 
 
 
 

6. प्रसाद आणि शुभम दोघांनी मिळून एक व्यवसाय सुरू केला त्या व्यवसायात प्रसादने 60000 रुपयांची गुंतवणूक एका वर्षासाठी केली आणि शुभमने 50000 रुपयांची गुंतवणूक सहा महिन्यांसाठी केली वर्षाखेरीस त्यांना 34000 रुपये नफा झाला तर प्रसादचा त्या नफ्यातील वाटा किती ?

 
 
 
 

7. संस्कृत मधून मराठीत येताना ज्या शब्दांच्या रूपात बदल झाला आहे त्यांना …….. शब्द म्हणतात.

 
 
 
 

8. समीर उगवत्या सूर्याकडे तोंड करुन उभा होता उजवीकडे काटकोनात वळून 4 मीटर चालत गेला तर त्याचे तोंड कोणत्या दिशेला होईल ?

 
 
 
 

9. संबंधी सर्वनामाचे वाक्य कोणते ते ओळखा.

 
 
 
 

10. संत्रा संशोधन केंद्र – ?

 
 
 
 

11. जर CAMP = 24-26-14-11 तर DARK = ?

 
 
 
 

12. सुविख्यात या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द –

 
 
 
 

13. योग्य विधान निवडा.

 
 
 
 

14. A चे आजचे वय B च्या वयाच्या चौपट आहे आणखी दहा वर्षानंतर A चे वय B च्या वयाच्या दुप्पट होईल तर B चे आजचे वय किती?

 
 
 
 

15. गदर पार्टीची स्थापना ……….. यांनी केली होती.

 
 
 
 

Question 1 of 15

Police Bharti 2022 Question Paper, Online Test, Free Mock Test with Explanation

Subjects : Current Affairs, General Knowledge, Mathematics and Reasoning and Marathi Grammarमित्रांनो , आजची टेस्ट तुम्हाला कशी वाटली? तुम्ही या टेस्ट मध्ये किती मार्क्स घेतले नक्की Comment करून कळवा

19 thoughts on “Police Bharti Exam 54”

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Don`t copy text!

वर्षभरातील सर्व टेस्ट फक्त 99 रुपयात!