Free :
  • या सर्व टेस्ट मिळवा अगदी फ्री आपल्या अँप मध्ये ... Free PDF, Free Test, Free Classes

Police Bharti Exam 81

1. या प्रश्नातील पर्यायात सारखेपणामुळे तीन संख्यांचा एक गट बनतो.या गटात न बसणारी संख्या ओळखा.

 
 
 
 

2. पर्यायात दिलेल्या पैकी पृथ्वी या शब्दाचे तीन समानार्थी शब्द योग्य असून एक अयोग्य आहे तो कोणता ते ओळखा.

 
 
 
 

3. एका पुस्तकाचा 3/8 भाग व 35 पाने वाचून झाल्यावर 60 पाने वाचायची शिल्लक राहिली तर त्या पुस्तकाला एकूण पाने किती असतील ?

 
 
 
 

4. महाराष्ट्रातील कोणता जिल्हा अवर्षणग्रस्त विभागात येतो?

 
 
 
 

5. योग्य विधान निवडा.
विधान 1) मराठी भाषेमध्ये एकूण नऊ रस आहे.
विधान 2) अतिशय क्रोध वा चीड या भावनेतून निर्माण होणारा रस वीररस होय.

 
 
 
 

6. लोकहितवादी या टोपण नावाने कोणाला ओळखले जात होते?

 
 
 
 

7. दिसायला साधा पण हुशार मनुष्य – या अर्थासाठी ……….. हा आलंकारिक शब्द आहे.

 
 
 
 

8. पहिल्या 20 क्रमवार सम संख्यांची सरासरी किती ?

 
 
 
 

9. जर वजा म्हणजे बेरीज करणे बेरीज म्हणजे वजा करणे गुणिले म्हणजे भागाकार करणे व भागाकार म्हणजे गुणिले मानले तर खालील उदाहरण सोडवा.

18×3-12÷4+3

 
 
 
 

10. प्रश्न चिन्हाच्या ठिकाणी योग्य पर्याय निवडा.
235 : ? : : 534 : 12

 
 
 
 

11. योग्य पर्याय निवडा आणि दिलेली अंकमालिका पूर्ण करा.
2 4 12 24 ? 144

 
 
 
 

12. कोल्हापूर येथे …. प्रसिद्ध बाजारपेठ आहे

 
 
 
 

13. एका संख्येतून 16 वजा करून येणाऱ्या वजाबाकीला 16 ने भागल्यास भागाकार 4 येतो तर त्या संख्येतून 8 वजा करून येणाऱ्या संख्येस 4 ने भागले तर भागाकार किती येईल ?

 
 
 
 

14. खालील समीकरणात कोणकोणत्या चिन्हांमध्ये अदलाबदल केल्यास दिलेले समीकरण सत्य ठरेल ?
12 × 4 ÷ 3 + 8 – 2 = 15

 
 
 
 

15. पुष्पाने सुट्टीच्या दिवशी सर्व तांदुळ निवडुन ठेवले. – या वाक्यातील निवडून हा शब्द कोणत्या प्रकारचा आहे ?

 
 
 
 

Question 1 of 15

Police Bharti 2022 Question Paper, Online Test, Free Mock Test with Explanation

Subjects : Current Affairs, General Knowledge, Mathematics and Reasoning and Marathi Grammarमित्रांनो , आजची टेस्ट तुम्हाला कशी वाटली? तुम्ही या टेस्ट मध्ये किती मार्क्स घेतले नक्की Comment करून कळवा

11 thoughts on “Police Bharti Exam 81”

  1. 11/15…१५ वा प्रश्न तर्क शुद्ध वाटत नाही

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!