Police Bharti Question Paper 214 [ Updated ]

1. 12(9)16=23, 14(5)12=18, 18(4)10=18, तर 16(8)12= ? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट साठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

2. गोवळकोंडा शी संबंधित सत्ता कोणती? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट साठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

3. एक चतुर दुकानदार स्वस्त देण्याच्या आमिषाने 1 kg ऐवजी 960g इतकीच साखर देतो. तर या पद्धतीने तो किती % नफा कमवत असला पाहिजे

 
 
 
 

4. लहान मुलांशी संबंधित UNO ची एक शाखा कोणती आहे? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट साठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

5. सोडवा :    free-police-bharti-question-paper [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट साठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

6. समीर पूर्वेपासून 6 किमी पश्चिमेला जाऊन उजव्या हाताने 90° मध्ये वळण घेत 8 किमी गेला तर मूळ ठिकाणी जाण्यासाठी त्याला आता कमीत कमी किती किमी प्रवास करावा लागेल? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट साठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

7. चिन्हांची मांडणी लक्षात घेऊन ? च्याजागी काय येईल ते शोधा

√ π ? = √ π × ? √ π × = ? π × =

 
 
 
 

8. फक्त रोहनच जास्त बडबड करतो – प्रश्नार्थक वाक्य तयार करा

 
 
 
 

9. जर ARM हा शब्द पुढच्या 3 स्टेप्स मध्ये ARN ASM BRM असा बदलतो तर MAN शब्द कसा बदलेल?  [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट साठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

10. राज्यसभा धन विधेयकास संमती देण्यासंबंधी जास्तीत जास्त ….. दिवसांचा अवधी घेऊ शकते. [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट साठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

11. भगवान शंकराची उपासना करणारा – या शब्दसमूहासाठी एक पर्याय निवडा. [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट साठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

12. राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यासंबधी कलम कोणते आहे?

 
 
 
 

13. पहिल्या दिवशी रू पाच दुसऱ्या दिवशी रू दहा तिसऱ्या दिवशी रू पंधरा असे दहा दिवस बचत करत गेल्यास एकूण किती पैसे जमा होतील? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट साठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

14. भरपूर सराव केला की तुला गणित लवकर सुटतील. – या वाक्यात की हे ……. उभयान्वयी अव्यय आहे. [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट साठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

15. मी शीतपेय पीत नाही पण मोसंबीचा रस किंवा उसाचा रस घेतो. – या वाक्यात किंवा या शब्दा ऐवजी कोणते विरामचिन्ह वापरता येईल? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट साठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

16. खालीलपैकी प्राथमिक भक्षक कोण आहे? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट साठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

17. अनावधानाने पिशवी फाटली आणि त्यातून तीन (खारीक) खाली पडल्या. – वचनाचा विचार करून कंसातील शब्दासाठी योग्य पर्याय निवडा. [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट साठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

18. एका हॉटेलच्या अंदाजपत्रकात वर्षभराच्या विजबिलासाठी 8000 रुपयांची तरतूद केली आहे. जर पहिल्या 8 महिन्यात वीजबिलावर 5600 रू खर्च झाले तर उरलेल्या महिन्यात सरासरी खर्च कितीने कमी करावा म्हणजे अंदाजपत्रकाबाहेर खर्च होणार नाही? [ https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

19. अरुण 3 मुलांना भाऊ म्हणतो. स्वराली अरुणची बहीण आहे. तर स्वरालीला किती भाऊ असतील?

 
 
 
 

20. 7 क्रमवार विषम संख्यांची सरासरी 13 आहे. तर त्यातील सर्वात मोठ्या संख्येमधून किती वजा करावे म्हणजे उत्तर एक वर्ग संख्या मिळेल? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट साठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

Question 1 of 20


1 thought on “Police Bharti Question Paper 214 [ Updated ]”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!