Free :
  • या सर्व टेस्ट मिळवा अगदी फ्री आपल्या अँप मध्ये ... Free PDF, Free Test, Free Classes

Police Bharti Question Paper 471

1. गूगल क्रोम हे ….. आहे [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

2. मुंबईतील पहिली राजकिय संस्था खालीलपैकी कोणती होती? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

3. विसंगत पर्याय निवडा [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

4. सोडवा police Bharti Question Paper 471

 
 
 
 

5. उत्तरेकडे बघणारा पुंडलिक डाव्या हाताला 6 मिटर गेला आणि मग उजव्या हाताला काटकोनात वळत 8 मिटर गेला. तर तो मूळ ठिकाणा पासून किती अंतरावर उभा असेल? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

6. 1 ते 48 पर्यंतच्या सर्व विषम संख्याची बेरीज किती असेल? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

7. 88777 यामध्ये 8 च्या सर्व स्थानिक किमतीची बेरीज 7 च्या सर्व स्थानिक किमतीच्या बेरजेपेक्षा किती ने जास्त आहे? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

8. भांडार या शब्दाचा समानार्थी शब्द निवडा [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

9. लीप वर्षात फेब्रुवारी महिन्यात 29 दिवस येतात – या वाक्याचा काळ ओळखा [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

10. मोमिनाबाद हे कोणत्या शहराचे जुने नाव होते ? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

11. अपवाद सोडता भारतरत्न पुरस्कार एकावेळी कमाल किती व्यक्तींना दिला जातो? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

12. लिंगानुसार खालीलपैकी कोणते सर्वनाम बदलते? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

13. जबरदस्त धक्का बसला – या वाक्यात जबरदस्त हा शब्द … आहे [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

14. 9 18 36 63 99 ? 198. [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

15. 18% दराने 9 वर्षांचे आणि 5 वर्षांचे जे सरळव्याज मिळते त्यात 2880 रू इतका फरक असतो तर मुद्दल किती असेल? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

Question 1 of 15


4 thoughts on “Police Bharti Question Paper 471”

  1. पहिल्या प्रश्नातील तर्क समजला नाही सर

    1. सर कृपया प्रश्न लिहा
      कारण प्रत्येक वेळी टेस्ट देताना प्रश्न क्रमांक बदलतो

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!