Free :
  • या सर्व टेस्ट मिळवा अगदी फ्री आपल्या अँप मध्ये ... Free PDF, Free Test, Free Classes

Marathi Practice Exam 02

Marathi Practice Exam 02 : पोलीस भरती , तलाठी भरती, जिल्हा परिषद भरती , ग्रामसेवक भरती , कृषीसेवक भरती , आरोग्यसेवक भरती आणि सर्व महा भरती – मेगा भरतीसाठी उपयुक्त प्रश्नसंच

1. ….. सर्वांना नमस्कार केला – हे वाक्य पूर्ण करण्यासाठी योग्य सामान्यरूप झालेला शब्द निवडा [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये StudyWadi असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

2. शिक्षकांनो आपापल्या वर्गात जा . या वाक्यात शिक्षक शब्दाला जोडून आलेली विभक्ती कोणती आहे?

 
 
 
 

3. मिश्र वाक्य ओळखा

 
 
 
 

4. पर्याय दाखवण्यासाठी खालीलपैकी कोणते विरामचिन्ह वापराल ? [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये StudyWadi असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

5. विजयी उमेदवारांच्या गळ्यात हार घालण्यात आला – या वाक्यातील हार हा शब्द …. आहे [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये StudyWadi असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

6. बसला या क्रियापदातील मूळ धातू कोणता आहे? [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये StudyWadi असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

7. भीमाविरुद्ध लढण्याचे धाडस कोणाचेही नव्हते – शब्दयोगी अव्ययाचा उपप्रकार ओळखा [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये StudyWadi असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

8. रमाने आईला मिठी मारली या वाक्यात रमा हा शब्द …. आहे

 
 
 
 

9. खालील शब्दातून अंशाभ्यस्त शब्द निवडा [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये StudyWadi असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

10. सगळेच मुसळ केरात ह्या म्हणीचा अर्थ काय होतो?

 
 
 
 

11. सासूबाईंची सतत कटकट चालू असते – या वाक्यातील क्रियाविशेषण अव्यय ओळखा [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये StudyWadi असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

12. गुपचूप जेवण करून घे. वाक्याचा प्रकार ओळखा

 
 
 
 

13. अस्थ्या – हा शब्द लिहिताना शुद्धलेखनदृष्ट्या चुकला आहे. हा शब्द कसा असायला हवा ? [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये StudyWadi असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

14. खालील पर्यायातून भाववाचक नामाचे उदाहरण ओळखा [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये StudyWadi असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

15. खालील पैकी कोणते सर्वनाम द्वितीय पुरुषवाचक आहे ? [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये StudyWadi असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

16. गटात न बसणारा शब्द निवडा

 
 
 
 

17. आई येत होती. मुलगा झोपलेला होता. या दोन वाक्याचे काळ अनुक्रमे …. आहेत.

 
 
 
 

18. चुकीची जोडी ओळखा

 
 
 
 

19. दोन्हीही पदे प्रधान नसणारा समास …. आहे [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये StudyWadi असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

20. अं – हा वर्ण …. आहे [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये StudyWadi असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

21. योग्य शब्द निवडून खालील वाक्य पूर्ण करा –
माझ्याकडून ही ….. झाली नसती तर कोणाचेच …. झाले नसते [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये StudyWadi असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

22. ….. हा शब्द पोर्तुगीज भाषेतून मराठी भाषेत आलेला आहे [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये StudyWadi असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

23. एकाचा राग दुसऱ्यावर काढणे या अर्थाचा वाक्य प्रचार निवडा

 
 
 
 

24. अन्नदाता म्हणजे कोण ? [ Free सराव परीक्षा : गुगल मध्ये StudyWadi असे सर्च करून सोडवा ]

 
 
 
 

25. राष्ट्र + इतिहास = ?

 
 
 
 

Question 1 of 25


मित्रांनो आजच्या टेस्ट मध्ये तुम्ही किती मार्क्स घेतले ? मला कमेंट करून नक्की कळवा

77 thoughts on “Marathi Practice Exam 02”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!