Science Practice Question Paper 08 [ विज्ञान सराव परीक्षा ]

Science Practice Question Paper 08 : Police Bharti, Talathi Bharti, Z P Bharti, Arogyasevak Bharti, KrushiSevak Bharti, GramSevak Bharti, MPSC या सर्व MEGA BHARTI & MAHA BHARTI साठी उपयुक्त

1. डीएनएचा शोध खालीलपैकी कोणी लावला होता? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

2. झाडाचे पाने पिवळी पडल्यास त्यात खालीलपैकी कोणते पोषक द्रव्य कमी असेल? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

3. मानवी पचन संस्थेत अन्ननलिकेत सर्वात प्रथम येणारा घटक निवडा [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

4. प्रौढ स्त्रियामध्ये हिमोग्लोबिनचे प्रमाण …. gm/dL इतके असले पाहिजे [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

5. खालीलपैकी कोणता सजीव हा स्वयंपोषी आहे? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

6. रेशीम किड्यांच्या जीवनचक्राचा योग्य क्रम लावा
1. कोश 2. पतंग 3. अंडी 4. अळी [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

7. खालीलपैकी कोणते बी हे एकदल नाही? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

8. सजीवांच्या वर्गीकरणामध्ये सर्वात वर काय येईल? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

9. एक ग्रॅम मेदापासून किती किलो कॅलरी ऊर्जा मिळते? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

10. खालीलपैकी कोण आवाज काढू शकतो? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

11. मेंदू आणि मेरुरज्जू यांचा समावेश …. या चेतासंस्थेत होतो [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

12. क्लोनिंग पद्धतीने तयार केलेल्या पहिल्या मेंढीचे नाव खालील पैकी कोणते होते? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

13. शेतकऱ्याचा मित्र असे कोणत्या सजीवास म्हटले जाते? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

14. पेशीच्या सर्व कार्याचे नियंत्रण हे खालीलपैकी कोणत्या अंगकाद्वारे केले जाते? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

15. कोरोना कालावधीत सतत जीवनसत्व गोळ्यांचे सेवन करण्याचा सल्ला दिला जात होता – हे जीवनसत्व खालीलपैकी कोणते होते? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

Question 1 of 15


1 thought on “Science Practice Question Paper 08 [ विज्ञान सराव परीक्षा ]”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!