चौरीचौरा घटना 1922

Answer key Police Bharti Question Paper 36

1. भारताचे नविन लष्कर प्रमुख म्हणून खालीलपैकी कोणी पदभार स्वीकारला? जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जनरल सुरेंदर सिंह लेफ्टनंट जनरल अनिल चौहान जनरल दलबिर सिंह सुहाग 2. तलवार ह्या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे? समशेर खडग क्रुपण समशेर आणि खडग दोन्हीही 3. एका रांगेत पाच व्यापारी आपापल्या घोड्यावर उभे आहे. त्यातील प्रत्येक व्यापाराच्या खांद्यावर एकेक कबुतर बसले आहे तर …

Answer key Police Bharti Question Paper 36 Read More »

Answer key Police Bharti Question Paper 35

1. णे दी व का डे घो ना ग च पुढील शब्दापासून एक वाक्य प्रचार तयार होतो. ह्या वाक्य प्रचाराचे पाचवे अक्षर कोणते असेल? ना दी डे च 2. खालील पैकी कोणत्या शब्दाला – करी हे प्रत्यय लागणार नाही. देणे कला शेत भाडे 3. तीन वस्तूंची सरासरी किंमत 1020 रुपये आहे जर त्या वस्तूंच्या किमतीचे गुणोत्तर 4:8:5 असे …

Answer key Police Bharti Question Paper 35 Read More »

Don`t copy text!